Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Centric Software

Spårbarhet i hela livscykeln: Här är mjukvaran som ger dig full kontroll

”Redan nu ser vi affärsnyttan. Men snart kommer även kraven från lagstiftarna, och då kommer det att behövas system som ger full transparens och spårbarhet för alla produkter”, konstaterar Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetschef på GANT, som använder Centric Softwares programvara i produktutvecklings- och hållbarhetsarbetet.

Publicerad: 20 oktober 2021, 11:01


Med GDPR ställdes helt nya krav på företags hantering av personuppgifter. Nästa steg, som det redan nu gäller att förbereda sig inför, är krav på transparens och spårbarhet för produkters hela livscykler. 

– Idag kan man säga nästan vad som helst om en produkts hållbarhetsaspekter, och det vill EU göra något åt, för att underlätta kommunikationen och jämförelser mellan olika varor. Och när data rörande miljö, vatten, klimat och social påverkan ska redovisas på detaljnivå kommer det att krävas rätt systemstöd, säger Jessica Cederberg Wodmar.

Mängder av information

Hon berättar att GANT idag använder Centric Software för att hålla kolla på de mängder av information som behövs i produktionen och kommunikationen med kunder, leverantörer och återförsäljare.

– Vi behöver veta så mycket som möjligt om våra produkter. Dels för att kunna kommunicera alla medvetna val vi gör, men också för att kunna analysera data och på så sätt i ett tidigt skede kunna upptäcka och förhindra potentiella problem. Varje år hanterar vi över 13 miljoner produkter, och det är omöjligt att sköta det manuellt. 

Jessica Cederberg Wodmar konstaterar att samarbeten är A och O för att kunna tackla till exempel framtidens hållbarhetsutmaningar.

– Inom hållbarhet kan vi samarbeta med våra konkurrenter. Vi kan konkurrera med snyggast och coolast design, men när det kommer till hållbarhet är vi snarare samarbetspartners, som kan hjälpa varandra och tillsammans bidra till en positiv utveckling.

Hållbarhetsaspekter redan i produktutvecklingen

Även Peak Performance använder Centric Software, framförallt i produktutvecklingsarbetet där hållbarhetsaspekterna spelar roll.

– För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder full transparens gällande våra produkter, var de är producerade och vilket material de innehåller. Centric Softwares system gör det möjligt att löpande spara all data på produktnivå, så att sedan enkelt kan få ut all data kopplad till exempelvis material, vilket underlättar vår hållbarhetsrapportering, säger Åsa Andersson, hållbarhetschef på Peak Performance.

Hon berättar att Peak Performance sparar massor av tid genom att använda systemet.

– Det är mycket lättare att få ut rapporter, och du kan utan problem duplicera funktioner så att det gäller för flera produkter. Det ger oss ett helt annat flow. Vi kan till exempel sätta upp ett dashboard som visar hur mycket polyester vi köper i förhållande till andra material, och jämföra allt från kostnader till miljöpåverkan.

Daniel di Benedetto, nordisk säljledare på Centric Software, poängterar vikten av att kunna koppla ihop olika delar av organisationen.

– Programvaran kopplar ihop avdelningar som annars är ganska fragmenterade, och gör att marknadsplanerare, produktutvecklare och designers på ett enkelt sätt kan ta del av varandras information. Det leder till ökad transparens och att alla kan fatta bättre beslut, säger han.

Gör det lättare att planera

All data och transparens gör det även lättare i produktutvecklingen.

– Man slipper vara reaktiv. Har man spårbarhet i hela värdekedjan finns det helt andra möjligheter att planera. Om en produkt ska vara ekologisk så finns den informationen med redan på designstadiet, och det är lätt att få en överblick av vilka material som finns tillgängliga hos leverantörerna, säger Daniel di Benedetto, som menar att systemet på så sätt kan bidra till bättre balans i sortimentet.

– Du får direkt koll på vad det är du behöver, och blir mindre känslig för förändringar under utvecklingen av en ny produkt. Vår mjukvara gör att du på allvar kan arbeta med spårbarhet och transparens – och ger dig kontroll över hela produktionscykeln.

Se hela webbinariet "Den gröna tråden i kunderbjudanet":

Vill du veta mer? Beställ en demo här!

www.centricsoftware.com

Texten är en annons från Centric Software