Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Solkompaniet och Rabbalshede Kraft

Producera solel på företagets tak – helt utan egen investering

Sänk elkostnaderna – och bidra till ett bättre klimat. Genom att upplåta företagets tak kan ni producera grön och billig el för egen förbrukning, helt utan att binda kapital.

Publicerad: 22 november 2021, 11:11


Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft, och Mikael Millerlei, affärsutvecklare på Solkompaniet.

Har ditt företag satt upp ambitiösa hållbarhetsmål? Men har en kärnverksamhet helt utanför el- och energibranschen? Då kan det vara läge att köpa in solel som en tjänst. På så sätt kan ni producera egen grön solel från en anläggning på ert tak, till ett lågt och fast kilowattpris – helt utan att behöva binda eget kapital. 

Läs mer på solkompaniet.se

– Genom att priset för tjänsten är fast under avtalstiden framtidssäkrar ni den delen av era elkostnader samtidigt som ni bidrar till att bygga ett hållbart samhälle, säger Mikael Millerlei, affärsutvecklare på Solkompaniet, som tagit fram lösningen tillsammans med Rabbalshede Kraft.

Eftersom Rabbalshede Kraft äger anläggningen behöver användaren vare sig tänka på finansiering, service, drift eller underhåll.

– Allt sådant tar vi på Solkompaniet och Rabbalshede Kraft hand om. Ni som företag kan istället fokusera på er kärnverksamhet. En smidig och enkel lösning för alla, konstaterar Mikael Millerlei.

Så hur går det hela till i praktiken? Jo, ni som användare upplåter helt enkelt ert tak till Rabbalshede Kraft och Solkompaniet, som installerar solpanelerna. Därefter köper ni all solel som anläggningen producerar till ett fast kWh-pris – till ett lägre pris än det genomsnittliga elpriset. Och när avtalstiden löpt ut kan ni välja att förlänga avtalet eller att köpa ut anläggningen för ett förutbestämt pris, och i så fall sköta anläggningen i egen regi.

– Solel som tjänst är ett aktivt och långsiktigt val som både du och klimatet tjänar på.  Du får ett fast pris på din elförbrukning, samtidigt som du garanteras lokalproducerad grön el, säger Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft.

Så här går det till:

1. Solkompaniet erbjuder er som kund en PPA-offert (Power Purchase Agreement). I denna anges priset uttryckt i SEK/kWh för den el som kommer ifrån solelanläggningen. Priset ligger fast under hela avtalets längd. Ni som kund får möjlighet att välja på tre avtalslängder; 10, 15 eller 20 år. Längre avtalslängd ger ett lägre PPA-pris.

2. Rabbalshede Kraft finansierar det hela och tecknar samtidigt två avtal med er som kund; ett elhandelsavtal som reglerar PPA-pris och avtalslängd, samt ett nyttjanderättsavtal, vilket reglerar tiden som fastighetsägaren upplåter sitt tak för solelanläggningen. Tidsramen i nyttjanderättsavtalet är satt till att motsvara solelanläggningens livslängd, vanligtvis 30 år.O

3. Om ni som kund vill köpa loss anläggningen från Rabbalshede Kraft i förväg går detta att göra. Priserna står i avtalet. Om ni istället väntar tills elhandelsavtalet gått ut, så får ni möjlighet att köpa loss anläggningen till ett förutbestämt pris och därefter driva och sköta anläggningen i egen regi, alternativ låta Rabbalshede Kraft fortsätta att äga anläggningen och i stället teckna ett nytt elhandelsavtal. I detta nya avtal erhåller ni en rabatt på ert tidigare PPA-pris

Vill du veta mer? Läs om Solkompaniets tjänster här!

Läs mer på Rabbalshede Kraft

solkompaniet.se

Texten är en annons från Solkompaniet och Rabbalshede Kraft