Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Meta

Ny studie: Så driver du försäljning på Facebook och Instagram

Enkla knep för att lyckas. Genom att följa grundläggande best practices kan du skapa 7,4 gånger effektivare annonser på Facebook och Instagram. Detta visar en ny studie från Nepa.

Publicerad: 31 oktober 2022, 14:33


Hur får man ut så mycket som möjligt av sina medieinvesteringar? I en ny studie har Nepa undersökt nästan 6000 individuella Facebook- och Instagram-annonser inom svensk detaljhandel. Detta för att se hur kreativa best practices påverkar den kort- och långsiktiga försäljningen. 

Tidigare forskning hade visat att effekten huvudsakligen kommer från två faktorer: hur man köper annonserna (t.ex. räckvidd, frekvens och mål) – och den kreativa utformningen. Denna studie djupdyker i den kreativa utformningen och visar att en relativt enkel sak, som att tydligt kommunicera både varumärke och produkt tidigt i en videoannons, kan göra under för att driva onlineförsäljningen.

– Annonser som både kommunicerade varumärket och produkten var 7,4 gånger så effektiva som de som inte gjorde detta. Eftersom köpresan online är så mycket kortare än i affär så handlar det om att göra köpresan så smidig som möjligt, säger Johan Kvist, Head of Marketing Science på Meta i Norden.

Effekt på kort och lång sikt

En unik aspekt med studien är att Nepa inte bara undersökte den kortsiktiga effekten, utan även den långsiktiga.

– För att driva långsiktig försäljning är det allra viktigaste att tydligt kommunicera varumärket. Annonser som tydligt kommunicerade avsändaren, genom att visa varumärket i statiska annonser eller under de första 3 sekunderna i videoannonser, var 2,7 gånger så effektiva som annonser som inte gjorde detta, berättar Johan Kvist.

Han poängterar att det handlar om grundläggande best practices.

– Det finns fortfarande många annonsörer som inte tydligt kommunicerar sitt varumärke i annonserna, eller som inte visar produkten i säljdrivande annonsering. Den här forskningen visar på potential till stora förbättringar av både lång- och kortsiktig försäljning, genom att helt enkelt åtgärda detta. I de nuvarande tuffare ekonomiska tiderna så blir det allt viktigare att få ut så mycket som möjligt av sin investering. Även att förbättra det kreativa är en viktig parameter som kan ge stor hävstångseffekt på annonsens effektivitet.

Samma faktorer gäller för butiksförsäljning

För att driva försäljning i butik gäller samma faktorer som för online, även om effekterna inte är riktigt lika dramatiska. De annonser som både kommunicerade varumärke och produkt var 3,6 gånger mer effektiva än de som inte gjorde det – och den enskilt viktigaste faktorn var att tydligt kommunicera varumärket i annonsen.

En välkänd rekommendation från Les Binet & Peter Fields tidigare forskning säger att 60 procent av medieinvesteringen ska gå till det varumärkesbyggande och 40 procent till mer kortsiktig aktivering, vilket Johan Kvist menar är en bra utgångspunkt.

– Men man ska ha i åtanke att förhållandet varierar mellan olika branscher och även individuellt mellan olika företag. Vi rekommenderar att företag testar och utforskar vad den rätta mixen bör vara genom att till exempel arbeta med Marketing Mix Modeling för att förstå effekten av båda dessa aktiviteter. Det möjliggör även att förstå mer långsiktiga effekter som kan vara svåra att kvantifiera annars, avslutar Johan Kvist.

Läs hela rapporten här!

Texten är en annons från Meta