fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från SAS

Den ansvarsfulla konsumtionen: Måste den offras på inflationens altare?

Inflationen påverkar i allra högsta grad konsumtionsmönstren i Sverige och Norden. Med stigande priser på energi, livsmedel och konsumtionsvaror gör svenska hushåll nu strategiska val för att behålla sin köpkraft.

Publicerad: 2 december 2022, 13:10


Ansvarsfull konsumtion betraktades länge av många som ett slags "lyx", och det är först på senare år som den inställningen verkligen har förändrats – och efterfrågan på hållbara produkter på allvar har tagit fart. Men nu tvingar den höga inflationen hushållen att se över sina prioriteringar.

Enligt Trading Economics har svenskarnas "consumer confidence indicator" (ett mått som bygger på konsumenternas köpbenägenhet och uppfattningar om landets nuvarande och framtida ekonomiska situation) halverats sedan början av 2022. Konsumenterna är nu pessimistiska om det allmänna ekonomiska läget och har ökade sparintentioner. Siffror som kan verka skrämmande för handeln.

Återförsäljare måste vara kreativa och flexibla

En sak är säker: de senaste åren har gått hårt åt detaljhandelsaktörerna. Detaljhandeln tvingades till en snabb digitalisering på grund av pandemin, och nu har inflationen – till följd av en stor geopolitisk kris – återigen rubbat den bräckliga balansen. Att svara på konsumenternas förändrade förväntningar, samtidigt som man upprätthåller den ekonomiska prestandan och tar ansvar för klimatet, är onekligen en komplicerad balansgång.

Detaljhandlarna kan bara lyckas med detta om de inser att de måste ifrågasätta sin ekonomiska modell och genomföra en drastisk omvandling i alla avseenden. Vissa, som Viking Group, Fratelli Carli och Carrefour, har förstått detta. Dessa detaljhandelsjättar har gått från att erbjuda endast produkter till att nu även erbjuda tjänster. Det italienska olivoljeföretaget Fratelli Carli erbjuder nu till exempel direktleverans mellan företag och kund, där interaktionen normalt skulle underlättas genom en livsmedelsbutik. Genom att ta bort mellanhänderna kan Fratelli Carli anpassa sig till kundernas behov och vanor, samtidigt som man skapar en fast intäktsström. Denna tjänst bidrar till att bygga upp kundlojalitet eftersom den både erbjuder en unik tjänst och gör transaktionen billigare och enklare för kunden.

Våga experimentera

För att hitta morgondagens framgångsmodell måste detaljhandlare genomföra tester och mäta resultaten. I detta avseende är en granulär vision av hela värdekedjan en viktig förutsättning. Dataanalys är inte längre ett alternativ – det måste till och med bli en prioritet i företagens budgetarbete.

Inflationen har påverkat konsumenternas köpbeteende och förändrat deras förväntningar på distributionskanalerna. Konsumenterna är nu medvetna om vikten av en hållbar konsumtion, men måste samtidigt förhålla sig till en tightare budget. Med hjälp av data kan detaljhandlare anpassa sina produktsortiment och erbjuda rimliga prisklasser på utvalda artiklar.

Men detaljhandlarna måste gå ännu längre. Enligt en undersökning från Genesys är omkring 60 procent av européerna villiga att dela med sig av sina personuppgifter för att få ekonomisk ersättning eller intressebaserade kampanjer. Lojalitetskort eller prenumerationssystem kan därför vara bra lösningar för att uppmuntra till bulkinköp eller köp av ekologiska varor.

Kort sagt finns det många möjligheter att framgångsrikt balansera en hållbar konsumtion med en stigande inflation. Men det kräver en gedigen analysstrategi som inte alltid är uppenbar. 

Enklaste och snabbaste strategin

Det är förvisso både brådskande och nödvändigt att tänka på kunddata. Men den enklaste och snabbaste strategin för att sänka kostnaderna och samtidigt förbättra företagets hållbarhet är att effektivisera tillverkningsprocesserna och leverantörskedjan. Prognosfunktioner, som åstadkoms genom intelligent användning av data, gör det möjligt att optimera lager- och försörjningshanteringen. Detta är en mycket effektiv metod för att undvika ett överskott av varor.

En annan viktig fråga för försörjningskedjan är den "sista milen", som är avgörande för hållbarheten och som kan optimeras genom en noggrann analys av den operativa kedjan. För vissa återförsäljare kan det vara mer lönsamt – och därmed mer hållbart – att minska leveransfrekvensen, använda lastbilar med olika kapacitet och öka eller minska lagret. I dag används innovationer som digitala tvillingar i stor utsträckning av tillverknings- och detaljhandelssektorn för att kvalificera och förbättra beslutsfattandet, i syfte att minska koldioxidavtrycket och samtidigt bibehålla en optimal lönsamhet.

Inflationen tvingar oss att ompröva historiska arbetssätt som börjar bli föråldrade i dagens läge. Låt oss se denna komplexa period som en vändpunkt, en möjlighet att utöka och förbättra de tjänster som erbjuds även i ett hållbarhetsperspektiv. Detaljisterna sitter på en guldgruva av data som bara väntar på att utnyttjas. Låt oss få ut det mesta av den!

 Läs mer om hur innovativa detaljhandlare anpassar sig till trender inom retail och CPG i vårt white paper The Future of Retail, insikter från experter inom detaljhandel och CPG.

www.sas.com

Texten är en annons från SAS