Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Board International

Beslutsfattande kan inte längre baseras på magkänsla och kalkylark

Hur ofta har man inte hört att dåliga företagsresultat ofta hör ihop med dåliga beslut? Det sades länge att en oförmåga att förstå och utnyttja möjligheterna med internets framväxt var en orsak till att många företag inom detaljhandeln hade det tufft. Att Blockbuster tackade nej till att köpa Netflix för att sedan gå under är ett klassiskt exempel på detta.

Publicerad: 30 juni 2021, 11:56


Jakob Hartzell, Nordenchef på Board International

Men det handlar inte bara om förmågan - eller oförmågan - att ta beslut. Man måste även fatta rätt beslut. Likväl är det sällan en händelse eller ett ögonblick som gör att ett företag går under. Blockbusters öde avgjordes långt innan de fick möjligheten att förvärva Netflix. Något som till viss del beror på företagskultur.

Så hur fattas beslut och hur klarar sig företag i detaljhandeln om man benchmarkar gentemot andra branscher? För att ta reda på det genomförde vi nyligen en undersökning som baserade sig på svar från olika beslutsfattare inom flera sektorer, inklusive detaljhandeln. Studien visar att hälften av återförsäljarna fattar affärsbeslut främst baserat på data och insikter, medan den andra hälften menar att "magkänslan" är minst lika viktig att basera sina beslut på. Detta är kanske inte förvånande när nästan en fjärdedel sa att deras största utmaning var att få tag på data och insikter, och ett liknande antal saknade förmågan att ta höjd för framtida scenarier - en större källa till frustration i detaljhandeln än andra sektorer, där bara 17 procent tyckte att det var en utmaning.

Resultaten kan tyckas stå i strid med det faktum att vi verkar i en tid då företag ständigt skapar data, men det är värt att belysa hur organisationer kämpar med korrekt användning av den “intelligens” som de genererar. Att misslyckas med det kan leda till förlorade möjligheter - inte minst på en osäker marknad.

Dessutom använder 54 procent fortfarande Excel för att underlätta beslutsfattandet. Något som väcker frågor om hur lämpliga många företag är att arbeta i en snabbfotad digital värld. Med kalkylark som kräver manuell inmatning är det inte konstigt att undersökningar har funnit att upp till 90 procent av dem brukar innehålla fel som påverkar deras resultat. Det är också talande att respondenterna ansåg att beslutsfattandet kan förbättras med införandet av ny teknik, och hälften säger att detta skulle göra deras processer bättre.

Det finns dock också positiva punkter att lyfta fram. Inom detaljhandeln verkar man ha en mer genomtänkt inställning till beslutsfattande än företag i andra sektorer - medan en tredjedel av alla svarande sa att viktiga affärsbeslut fattas i företagssilos, var samma siffra drygt en fjärdedel hos de inom detaljhandeln.

Tre sätt att fixa beslutsfattandet

I en tid då möjligheten att fatta snabba, effektiva beslut är skillnaden mellan framgång och misslyckande, visar resultaten att många detaljhandlare kämpar i motvind med kulturer och processer som hindrar, snarare än stöttar, beslutsfattande. Vad behöver då svenska och nordiska företag göra för att bli bättre?

För det första måste de skapa en kultur där endast nödvändig personal bör vara del av ett beslut. Det betyder inte att en utvald krets dikterar all företagspolicy; det innebär att ha en tydlig förståelse för roller, ansvar, öppenhet och ansvarsskyldighet i beslutsprocessen, och där gränserna för enskilda befogenheter är tydliga.

För det andra måste beslutsfattare åta sig att använda data och insikter på ett lämpligt sätt. Magkänsla brukar anges som alternativet till fakta. I praktiken är min uppfattning att magkänsla sammanfattar all kunskap och uppfattningar som inte finns i den data man har i sina rapporter. Denna kunskap behöver man också kunna beakta och få med i beslutprocessen. Genom att till exempel kunna manuellt justera en beräknad prognos samt komplettera med en förklarande kommentar om vad som ligger bakom beslutet.

För det tredje måste dessa data samlas in och distribueras i verktyg som är lämpliga för ändamålet. Det betyder sådana som erbjuder interaktiv rapportering, planering, prognoser och förutsägbar analys. Genom integrerad affärsplanering har ledande befattningshavare full synlighet kring hela företagets resultat vilket ger snabba och underbyggda beslut.

Sammanfattningsvis: Alla vill fatta rätt beslut, men många företag kämpar för att skapa rätt miljö för att göra det. För att övervinna hinder måste man etablera rätt kultur, integrera data effektivt och använda rätt verktyg. Exakta, snabba beslut är alltmer skillnaden mellan framgång och misslyckande, och det är av stor vikt att organisationer gör rätt val i en tid då bara ett fåtal får en andra chans.

.

Texten är en annons från Board International

Se fler branschtitlar från Bonnier News