Prissättning – ökad försäljning och lönsamhet med optimerade priser (onlinekurs)

Ett företags vinst drivs av försäljningsvolym, kostnad och pris. Prissättning är ofta den variabel som ägnas minst fokus, trots att det har den högsta hävstångseffekten på marginalen. Denna lärarledda onlineutbildning handlar om hur du genom rätt prissättning kan öka både vinst och försäljningstakt. Vi går igenom prissättningsteori, relationen mellan pris och marginal, olika prishanteringsmetoder, beteendeekonomiska aspekter av prissättning och hur försäljningsorganisationen kan hantera en prishöjning utan att förlora kunder.

Datum: 19-20 januari 2021 (OBS! Två halvdagar)
Pris: 8 910 kr exkl moms
Tid: 14.00-17.30
Plats: Lärarledd onlineutbildning

Har du frågor? Vänligen kontakta,
Ellen Nordgren
073-558 66 55
info.akademi@market.se

Ytterligare kurstillfällen:
16-17 mars 2021>>

Många företag har en relativt dålig förståelse för relationen mellan pris, försäljningsvolym och vinstmarginal. Detta leder ofta till att prissättningsbeslut tas på en relativt låg nivå i organisationen och att dessa inte är i linje med företagets övergripande strategi samt att bristfälliga metoder ofta används. Metoder som leder till både lägre försäljning och marginal än vad som är möjligt.

Denna utbildning syftar till att du ska få kunskaper och insikter för att kunna arbeta med prissättning som skapar högre försäljning och vinstmarginal.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Grunderna i prissättningsteori: relationen mellan pris och marginal och vad det är som gör att bättre prissättning direkt påverkar både försäljningsnivå och marginal
 • Vanliga misstag som företag gör när de prissätter och hur du kan undvika dem
 • Beteendeekonomiska aspekter på prissättning; hur vi människor tar köpbeslut, och olika taktiska metoder för att öka kunders betalningsvilja
 • Hur man kan mäta det kundvärde en produkt eller tjänst ger, och att översätta det till rätt pris
 • Sambandet mellan pris och försäljning
 • Skillnaden mellan prissättning på internet och traditionell prissättning samt värdebaserad prissättning
 • Hur du kan arbeta med att analysera historisk försäljningsdata eller installera en prissättningsmjukvara som automatiserar den analysen
 • Fallstudie av företag som infört värdebaserad prissättning baserad på mätning av kundernas värdeuppfattning
 • Övningar då du får applicera teorier och tekniker i just ditt företag och din affärsmodell

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för företagets affärer och som behöver insikter och kunskap för att förstå hur rätt prissättning kan påverka försäljning och lönsamhet, till exempel:

 • Chefer och ledare
 • Marknads- och försäljningschefer
 • Vd och styrelsemedlemmar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få

 • Bättre förståelse för relationen mellan pris, försäljning och vinst
 • Nya rön inom beteendeekonomi som ger nya möjligheter för företag att samtidigt öka både betal- och köpvillighet
 • Lära sig hur andra företag har använt prissättning som både ett strategiskt och taktiskt vapen för att öka sin konkurrenskraft och värdering
 • Få en verktygslåda med olika metoder att använda vid prissättningsarbetet.

Kursledare

Kursledare Per Sjöfors

Per Sjöfors
Per Sjöfors är expert på prissättning och driver Atenga Inc, ett bolag han etablerade i USA och med kunder runt världen, som anlitas för prissättningsstrategi av företag som till exempel Tripadvisor, Shell, VMware, Telia, SEB och Bosch. Han drivs att göra teorier om prissättning praktiskt tillämpbar. Per uppträder regelbundet i affärsinriktade radioprogram och podcasts samt citeras i internationell finanspress, bland annat Forbes, Fortune Magazine, Inc., Industry Week, The Street, Business Insider och Financial Times.

 

Program

DAG 1

14.00 Välkomnande och introduktion

14.15 Introduktion till prissättning som en vinstskapande aktivitet

 • Grunderna i relationen mellan pris och marginal samt vad det är som gör att bättre prissättning direkt påverkar både försäljningsnivå och marginal i positiv riktning
 • Övning då du får praktisk erfarenhet av att se ditt företags affärsresultat ur ett prissättningsperspektiv

15.15 Paus

15.30 Taktisk prissättning för att driva både högre marginal och försäljning

 • Vanliga prismisstag
 • De grundläggande principerna inom beteendeekonomi, det vill säga hur vi människor tar köpbeslut, och olika taktiska metoder för att öka kunders betalningsvilja
 • Övning då du som deltagare får applicera olika tekniker i just ditt företag för att öka kunders betalningsvilja

17.00 Värdebaserad prissättning på rätt sätt

 • Skillnaden mellan prissättning på internet och traditionell prissättning samt värdebaserad prissättning
 • Hur man kan mäta det kundvärde en produkt eller tjänst ger, och att översätta det till rätt pris
 • Fallstudie av ett företag som infört värdebaserad prissättning baserad på mätning av kundernas värdeuppfattning

17.30 Sammanfattning och avslut

 

DAG 2

14.00 Värdebaserad prissättning på rätt sätt (fortsättning)

 • Skillnaden mellan prissättning på internet och traditionell prissättning samt värdebaserad prissättning
 • Hur man kan mäta det kundvärde en produkt eller tjänst ger, och att översätta det till rätt pris
 • Fallstudie av ett företag som infört värdebaserad prissättning baserad på mätning av kundernas värdeuppfattning

15.30 Paus

15.45 Alternativa prissättningsmetoder
Alla företag och/eller produkter har inte möjlighet att basera sin prissättning från en mätning av kunders värdeuppfattning eller betalningsvilja. Därför avslutas dagen med en genomgång av de alternativ som finns; att analysera historiskt försäljningsdata eller att installera prissättningsmjukvara som automatiserar den analysen

17.00-17.30 Sammanfattning/tid för frågor/avslut