Undersökning: Här är parametrarna som gör dig till en riktig drömchef

Går du omkring och tror att du är den chef som dina medarbetare vill ha? Market undersökte vad som faktiskt är viktigt. Här är egenskaperna du behöver för att bli en riktig drömchef.
Annons:

Tänk på din drömchef - vilka egenskaper vill du att hen ska ha?

Vad tycker du är viktigast hos en chef?

Den svarande har valt de fem egenskaper som den värderar högst hos en chef, nedan redovisas de tio alternativ som flest angav.

Tänk på din nuvarande chef, vad är mest negativt hos hen?

Vad är bäst med din nuvarande chef?

Hur skulle du betygsätta din närmaste chefs ledaregenskaper?

Fakta om undersökningen: Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät mellan den 23 och 30 maj 2018. 394 personer svarade på enkäten.

Loading...