Dagligvaruhandelns styrelser har nästan lika många kvinnor som män

Styrelserna i Sveriges största dagligvaruföretag har en näst intill jämn könsfördelning. ”Vi har inga problem att rekrytera duktiga kvinnor”, säger Conny Fogelström i KF:s valberedning.
Text: Thomas Ohlén
Annons:

En kartläggning som Market har gjort tillsammans med systertidningen Icanyheter visar att könsfördelningen är relativt jämn i tolv av de omsättningsmässigt största företagen i dagligvaruhandeln.

Så här ser det ut:

  • Drygt 44 procent av styrelseledamöterna är kvinnor
  • Hälften av företagen har en kvinna som ordförande

– Dagligvaruhandeln förefaller ligga långt framme relativt andra delar av näringslivet, säger Conny Fogelström till Icanyheter.

– Vi har inga problem att rekrytera duktiga kvinnor, fortsätter han.

KF och Axfood har en majoritet kvinnor i styrelserna.

– Vi vill ha en mix av kompetenser och erfarenheter och en jämn könsfördelning är absolut viktig, säger Caroline Berg i Axfoods valberedning.

Vilken betydelse har en jämställd styrelse för visioner, inriktning och beslut?
– Vår inriktning är att bolagets ledning och styrelse ska spegla kunderna. Då är målsättningen att ha en jämställd styrelse en självklarhet. Det är så vi skapar förutsättningar för den bästa värdeutvecklingen.

Förutom att att det är en jämn könsfördelning i styrelserna i Sveriges ledande dagligvaruföretag så är hälften av ordförandena kvinnor visar Icanyheters kartläggning.

Loading...