torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Lagar och regler

Konsumentverket: Digitaliseringen ökar företagens makt över konsumenterna

Publicerad: 7 december 2021, 12:08

I en ny rapport pekar Konsumentverket på faktorer kopplade till digitaliseringen av handeln som ökar företagens makt över konsumenterna. Bland nämns faror kopplade till dold marknadsföring och omfattande insamling av personuppgifter. Nu kräver myndigheten krafttag bland annat i form av skärpt lagstiftning.


HP

Helen Preutz

helen.preutz@bonniernews.se


I en rapport som Konsumentverket tagit fram på uppdrag av regeringen lyfter myndigheten fram de hinder man ser för fungerande digitala marknader och hållbar konsumtion.

Enligt Konsumentverket har digitaliseringen skapat en större obalans på marknaden där företagen har långt större makt än konsumenterna.

Denna obalans beror, enligt myndigheten, på att ny teknik ger företagen stora möjligheter att övervaka och påverka konsumenternas köpbeslut, till exempel genom insamling av personuppgifter och dold marknadsföring. 

Vidare riskerar konsumenter att missa viktiga avtalsvillkor, till exempel vid handel på plattformar där det, enligt Konsumentverket, kan vara svårt att veta vem som är avtalspart och vilket ansvar de olika aktörerna har.

Ett annat hinder som pekas ut är svårigheten för konsumenter att göra hållbara val, bland annat på grund av stora prisskillnader, bristande utbud och vilseledande miljöpåståenden.

En ytterligare fara som nämns är risken att hamna i ett digitalt utanförskap om man inte tar till sig den nya tekniken.

För att överbrygga hindren efterlyser Konsumentverket en rad åtgärder på flera fronter. 

Bland annat föreslås insatser för förbättrad digital tillgänglighet och en uppdaterad konsumentskyddslagstiftning som ska minska obalansen mellan företag och konsument.

Konsumentverket kräver även insatser som sa främja hållbar konsumtion i större skala, bland annat i form av ett större utbud och mer konkurrenskraftiga priser på hållbara varor. Här anser myndigheten att det är nödvändigt och mest framgångsrikt med styrning på utbudssidan för att få till stånd en miljömässigt mer hållbar konsumtion i större omfattning.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev