lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

Svensk Handel: Kraftigt höjda hyror kan sänka två tredjedelar av modehandeln

Publicerad: 14 mars 2023, 06:54

I januari höjdes hyrorna för kommersiella lokaler med närmare elva procent.

Foto: Pressbild

Höjda hyror slår hårt mot branschen, slår Svensk Handel fast i en ny rapport. ”Enbart inom kläd- och skohandeln ligger 3 100 butiker i riskzonen”, säger vd Sofia Larsen. Organisationen spår fortsatt kraftiga hyreshöjningar kommande år.

Ämnen i artikeln:

Svensk HandelDetaljhandeln

Daniel Norman

daniel.norman@bonniernews.se


I januari höjdes hyrorna för kommersiella lokaler med närmare elva procent. För många detaljister är det ett hårt slag. Modehandeln är extra utsatt, visar en ny rapport från Svensk Handel. Statistiken bygger på data från organisationens hyresdatabas och den visar att så hela två tredjedelar av kläd- och skohandel slås ut.

– Det är alarmerande siffror som framkommer. Hyrornas andel av omsättningen fortsätter att öka. Enbart inom kläd- och skohandeln ligger 3 100 butiker i riskzonen för att gå i konkurs eller försättas i rekonstruktion, säger Sofia Larsen.

Svensk Handels vd Sofia Larsen.

Foto: Pressbild

Att så många ändå klarar sig beror på dagens system med hyresrabatter, konstaterar hon.

– Det är en företeelse som ökar enligt de siffror vi presenterar i dag.

I rapporten använder sig Svensk Handel av insamlad hyresdata för 2021 samt tidigare hyresundersökning för kläd- och skohandeln.

En majoritet av hyresgästerna har sedan dess fått ytterligare två hyreshöjningar, enligt KPI, med 2,8 procent i januari 2022 samt ytterligare 10,9 procent i januari 2023. 

I en enkätundersökning som Svensk Handel genomfört svarar dessutom 95 procent av handlarna att det är vanligare med hyresrabatt än att bashyran sänks.

– Omfattande hyresrabatter indikerar ett strukturellt problem på dagens hyresmarknad. Det är uppenbart att vårt system med marknadshyra idag urholkas då transparensen är obefintlig och det finns incitament i form av rabatter som tillfälligt hjälper hyresgästerna till mer rimliga betalningsnivåer medan marknadshyran kvarstår, säger Elisabet Elmsäter Vegsö, som är näringspolitisk experter på Svensk Handel och som har fokus på just hyresfrågan.

Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Foto: Pressbild

Vidare konstaterar Svensk handel att relationen mellan hyra och omsättning fortsätter att försämras för handelsföretagen, där hyran äter upp en allt större del av marginalen.

– Detta är förstås särskilt allvarligt i en tid när handeln redan pressas av en kraftigt minskad efterfrågan, en svag valuta och andra stora kostnadsökningar, säger Elisabet Elmsäter Vegsö som konstaterar att det finns en risk för fortsatt stora hyreshöjningar.

Hyras räknas upp enligt en KPI-indexering och risken för inflation är fortsatt hög.

– Om regeringens och Riksbankens prognoser för KPI slår in kommer hyresökningen på tre år, 2022–2024, kunna uppgå till omkring 20 procentenheter, fortsätter hon.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev