Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

HUI skruvar upp prognosen för 2022: ”Förväntas till stora delar vara prisdriven”

Publicerad: 14 juni 2022, 06:08

Foto: Fanny Hällegårdh

HUI skruvar upp prognosen för detaljhandelns utveckling under 2022. Men tillväxten väntas till stor del drivas av ökade priser. ”För vissa branscher sänks prognoserna till följd av ett minskat konsumtionsutrymme”, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI.

Ämnen i artikeln:

HUIDetaljhandelnDagligvaror

JF


HUI skruvar upp prognosen för detaljhandeln under helåret 2022 i en ny konjunkturrapport. Under året väntas detaljhandeln nu öka med 5,0 procent, mätt i löpande priser, mot tidigare 4,0 procent. 

– Detaljhandelns försäljningstillväxt under året förväntas till stora delar vara prisdriven. I dagligvaruhandeln förväntas en volymtillväxt om 1 procent. Prisutvecklingen skapar även andra rörelsemönster, från restaurangbranschen till dagligvaruhandeln och inom dagligvaruhandeln mellan olika prissegment, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI, i en kommentar. 

Dagligvaruhandeln väntas öka med 8,5 procent, mätt i löpande priser. Den tidigare prognosen var 4,5 procent. Prognosen för sällanköpshandeln sänks dock från 3,5 procent till 3,0 procent för helåret 2022. 

– I sällanköpshandeln förväntas klädhandeln utvecklas stabilt samtidigt som mer investeringsberoende branscher förväntas backa till följd av det förändrade ekonomiska läget. Färre renoveringar och bostadsaffärer sänker förväntningarna på bygg-, järn- och färghandeln vilket drar med sig möbel- och heminredningshandeln nedåt. 

De produkter som är beroende av drivmedel eller innehåller insatsvaror från Ryssland och Ukraina väntas öka i pris. HUI ser också att elpriserna på marknaden där varor tillverkas kommer att bli en viktig indikator för prisutvecklingen framåt hösten och vintern.

– Prisökningarna sker på bred front just nu, både i handeln och i tjänstesektorn. Priserna bidrar i stor utsträckning till prognosjusteringarna. Högre fasta utgifter på boende och transport ger hushållen mindre kvar till annat. För vissa branscher sänks prognoserna till följd av ett minskat konsumtionsutrymme när innehåller i plånboken behöver fördelas om.

Under första kvartalet var detaljhandelns försäljningsutveckling svagt positiv där klädhandeln och dagligvaruhandeln var drivande. Hemelektronikhandeln och sport- och fritidshandeln hade i stället den svagaste inledningen på året. 

Prognoserna för Sveriges BNP skruvas ned från 3,3 procent till 2,7 procent för helåret.

Prognos 2022

BNP, fasta priser: 2,7 (3,3)

Hushållens konsumtion, fasta priser: 3,0 (3,9).

Total detaljhandeln, löpande priser: 5,0 (4,0).

Dagligvaror, exklusive Systembolaget, löpande priser: 8,5 (4,5).

Sällanköpsvaruhandel, löpande priser 3,0 (3,5).

 

*Utvecklingen i procent. Föregående prognos inom parentes. 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev