måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Konjunktur

BHG Group ska kapa kostnader på upp till 200 miljoner per år – främst genom personalminskningar

Publicerad: 12 oktober 2022, 06:28

Gustaf Öhrn, tillförordnad vd för BHG Group. Foto: Pressbild

BHG Group flaggar för ett försämrat resultat för det tredje kvartalet. Nu ska kostnaderna minskas med 150-200 miljoner kronor per år, främst genom personalminskningar. ”Vi bedömer att marknaden kommer att bli än mer utmanade innan det blir bättre”, säger tillförordnade vd:n Gustaf Öhrn.

Ämnen i artikeln:

Bygghemma

Daniel Norman

daniel.norman@bonniernews.se


BHG Group ökade omsättningen med 1,5 procent under det tredje kvartalet till 3 107 miljoner kronor, skriver gruppen i ett pressmeddelande. Detta trots att marknaden för do-it-yourself och heminredning präglades av geopolitisk turbulens, krympande disponibel inkomst för konsumenterna och en viss mättnad efter peaken under pandemin. 

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 48 miljoner kronor, vilket ska jämföras med ett resultat på 164 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol. Försämringen förklaras främst av prispressen på marknaden som en följd av en svag efterfrågan. 

LÄS OCKSÅ: Öhrn tillbaka i hetluften tillfälligt – när BHG byter vd: ”Tiden är mogen för ett nytt ledarskap”

Kassaflödet förbättrades, från -232 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol till -133 miljoner kronor samma period i år 

Det negativa kassaflödet förklaras av leverantörsbetalningar kopplade till det säsongsmässigt starkare andra kvartalet. 

BHG Group har nu fattat beslut om fler åtgärder för att förbättra lönsamheten och kassaflödet och därmed stärka balansräkningen: 

✓ Kostnadsneddragningar på 150-200 miljoner kronor på årsbasis kommer att genomföras för att anpassa verksamheten till den utmanade situationen på marknaden. Det handlar främst om personalminskningar samt effektivisering av lagerhållningskostnader. Arbetet med att minska kostnaderna inleds omedelbart och väntas få full effekt 2023. 

✓ Bolaget arbetar aktivt med att minska lagret. Under tredje kvartalet reducerades lagerhållna varor med 98 miljoner kronor. I ett första steg ska de minska med ytterligare 100-200 miljoner kronor under det fjärde kvartalet för att förbättra kassaflödet. Arbetet med att minska lagerhållningen kommer sedan att fortsätta under 2023. 

✓ Tilläggsköpeskillingar för förvärvade bolag väntas bli lägre än vad som tidigare kommunicerats. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick förvärvsrelaterade skulder till 1 398 miljoner kronor, vid utgången av andra kvartalet var de 1 787 miljoner kronor. 

LÄS OCKSÅ: BHG uppdaterar strategin – och förstärker ledningen 

Styrelsen har fattat beslut om nedskrivning av lagervärdet med 375 miljoner kronor, något som kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet. 

BHG Group har också omförhandlat och beviljats tidsbegränsade lättnader av långivande banker vad gäller koncernens konvenanser. 

– Vi har stor respekt för den nya verklighet konsumenten befinner sig i, och bedömer att marknaden kommer att bli än mer utmanade innan det blir bättre och väljer därför att proaktivt förbereda BHG för den osäkerhet som förväntas råda på konsumentmarknaden en tid framöver. De åtgärder vi nu vidtar förväntas leda till en positiv resultat- och kassaflödesutveckling och utgör ett första steg i vårt arbete med att framtidssäkra BHG för framtida lönsam tillväxt. Den omorganisation och förfinade verksamhetsmodell som tidigare kommunicerats är ytterligare ett led i det här arbetet, kommenterar Gustaf Öhrn. 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev