lördag23 september

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsliv

Stora arbetsmiljöbrister i spåren av den växande e-handeln: ”Krävs ordentliga insatser”

Publicerad: 13 december 2021, 07:32

Arbetsmiljöverket har konstaterat stora brister i arbetsmiljön kring hanteringen av e-handelspaket.

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner hos e-handlare samt vid paketterminaler, utlämningsställen och transportföretag i spåren av den växande e-handeln. Resultatet: Åtta av tio företag har brustit i sina rutiner och fått krav på åtgärder.


Daniel Norman

daniel.norman@bonniernews.se


2019 inledde Arbetsmiljöverket ett projekt med fokus på den växande e-handeln. Paketterminaler, utlämningsställen, transportföretag och e-handlare har inspekterats. 

Hittills har 1 200 besök genomförts, antingen fysiskt eller på distans. Resultatet: Åtta av tio företag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder. 

– Resultatet är mycket oroande och det krävs fortfarande ordentliga insatser av arbetsgivarna för att få bukt med problematiken. Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger generaldirektör Erna Zelmin. 

Arbetsmiljöverket pekar ut fyra vanliga brister: 

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas fungerande och grundläggande rutiner för att systematiskt förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivarna saknar ofta relevanta kunskaper om hur man bedriver en säker arbetsmiljö.

Belastningsergonomi. Arbetsgivaren och medarbetarna saknar kunskaper om belastningsproblematik, vad som är hälsosam belastning och hur man kan minska riskerna. Arbetsmiljöverket har sett trånga utrymmen och avsaknad av hjälpmedel för lyft eller rullande hantering.

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den tidspress som finns inom pakethanteringskedjan tvingar de anställda att hantera en stor paketmängd på kort tid. Många gånger har arbetsgivarna inte undersökt eller bedömt riskerna som finns med detta. Ofta saknas en handlingsplan för att åtgärda kända risker.

Truckanvändning. Här är riskerna stora för olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga skador om jobbet inte utförs säkert och med tydliga arbetsmiljörutiner.

Arbetsmiljöverket skriver i pressmeddelandet att den ser effekter av sitt arbete. 

– Vi upplever att våra inspektioner är meningsfulla för arbetsgivarna och att kunskaperna kring arbetsmiljöarbete och risker har ökat hos de vi har inspekterat, säger Erna Zelmi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev