Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsliv

Ministern står stadigt mitt i krisen: ”Jag vet att det krävs långsiktighet”

Publicerad: 9 april 2020, 09:07

Foto: Ylva Sundgren

Skogsfrågor, djurhälsa, glesbygd och gårdsstöd är vardagsmat på en svensk landsbygdsministers agenda. Men coronaviruset förändrade allt. Sedan i början av mars ligger socialdemokratiska Jennie Nilssons hela fokus på att samordna och säkra livsmedelsförsörjningen i landet.


Ämnen i artikeln:

LedarskapCorona

Vi stannar till vid ”tvättstationen”. Jennie Nilssons medarbetare på näringsdepartementet vet vad som gäller. Det är inte bara obligatorisk säkerhetskontroll à la flygplatser för att komma in i regeringskansliet. Sedan någon månad tillbaka får besökare, även Markets utsända, finna sig i att stanna till och skrubba händerna, precis på det sätt som vi alla har lärt oss av Folkhälsomyndigheten sedan smittspridningen slog till med full kraft i början av mars.

Det har varit ett par extra hektiska månader för Jennie Nilsson, sedan ett drygt år landsbygdsminister i den röd-gröna regeringen.

Många löpande frågor har fått parkeras för att prioritet och fokus ligger kring hanteringen av coronapandemin.

I stället för ett regeringsmöte per vecka samlas statsråden upp till två gånger om dagen för att fatta beslut om allt från regellättnader och stödpaket för näringslivet till reserestriktioner, ökade resurser för vården och frågan om stängda eller öppna skolor.

– Det är många och ofta snabba beslut nu, bekräftar Jennie Nilsson som tar emot Market på sitt tjänsterum i centrala Stockholm.

– Jag måste förresten passa på att också ge alla riksdagspartier en stor eloge. Samarbetsviljan och förståelsen för den unika situationen är en förutsättning för att vi ska kunna fatta snabba och ibland lite okonventionella beslut.

För att förankra de många och ofta komplicerade och känsliga besluten som nu fattas på högsta politiska nivå använder sig Jennie Nilsson regelbundet av sitt stora kontaktnät.

– När jag först blev minister tillbringade jag mycket av tiden med att resa runt i landet och träffa företag, lantbrukare, producenter, myndigheter och organisationer. Jag knöt många värdefulla kontakter på det viset och flera av dessa har jag använt mig av under de gångna veckorna.

– Får jag en idé om hur vi kanske kan lösa ett problem med anknytning till pandemin kan jag ringa någon av mina kontakter och helt frankt säga: ”Om jag skulle göra så här – hur skulle du reagera då?” Det har visat sig vara ett användbart och konkret sätt att testa idéer och förslag direkt på dem det berör.

Det vackra Rosenbad–huset där regeringen normalt håller till är stängt fram till hösten 2021 för en stor renovering och bland annat statsrådsberedningen (statsministern) och näringsdepartementet håller under tiden till i betydligt tråkigare kontorslokaler några kvarter därifrån.

Som landsbygdsminister tillhör Jennie Nilsson näringsdepartementet.

På hennes bord ligger inte bara frågor som traditionellt kopplas till lands- och glesbygd, jord- och skogsbruk utan också allt som har med livsmedel att göra. Och det är där som hon och hennes medarbetare på departementet har hamnat i centrum den senaste månaden.

På Jennie Nilssons bord ligger inte bara landsbygds- och jordbruksfrågor utan också allt som har med livsmedel att göra. Och det är där som hon och hennes medarbetare på näringsdepartementet har hamnat i fokus den senaste månaden.

När konsumenterna i någon slags kollektiv masspsykos länsade hyllorna i landets dagligvarubutiker manade statsminister Stefan Löfven upprepade gånger konsumenterna till lugn och solidaritet beträffande dagligvarutillgången.

Samtidigt vändes blickarna mot landsbygdministern och livsmedelskedjan.

Frågan var – klarar Sverige varuförsörjningen?

– Där är jag helt lugn – det gör vi. Jag träffar representanter för hela livsmedelskedjan flera gånger i veckan just nu och de försäkrar mig att de, och vi, klarar att leverera de livsmedel som vi behöver. Även i en krissituation.

– Bunkringsvågen här i Sverige följer ju det beteende som vi har sett världen över. Kanske är reaktionen trots allt logisk och beteendet rationellt ur ett psykologiskt perspektiv. Men vissa bunkringsinköp är ju rent av obegripliga – toalettpapperet exempelvis!

Själv har hon inte ändrat sitt sätt att handla under de gångna veckorna. Med bostäder på två orter är hon van att alltid ha konserver, soppor och pasta på lut hemma.

– Jag gör likadant nu som jag alltid har gjort. Kollar skåpen - regelbundet så att det finns något enkelt att tillaga även när jag kommer hem sent.

Hur känns det att vara med och leda landet i en krissituation?
– Som tidigare kommunalråd i Hylte kommun under stormen Gudrun har jag stor erfarenhet av att leda i kris. Hallandskommunen var en av de hårdast drabbade och jag vet att det främst krävs en långsiktighet i krisarbetet.

Det var också just där, i lilla Hylte kommun, som Jennie Nilssons politiska karriär tog rejäl fart när hon som 29-åring blev kommunalråd. Hon kommer från en arbetarfamilj, blev redan som 13-åring politiskt engagerad och startade tidigt en SSU-klubb.

Engagemanget fortsatte som fackligt förtroendevald inom Kommunal när hon arbetade inom vården.

Att ange någon exakt tidpunkt för när det gick upp för den Hallandsfödda ministern att coronapandemin var så allvarlig att det skulle få effekter på hela samhället, tycker hon är svårt.

– Det var ju känt från Kina i över en månad när regeringen den

Som tidigare kommunalråd i Hylte kommun under stormen Gudrun har jag stor erfarenhet av att leda i kris. Hallandskommunen var en av de hårdast drabbade.

1 februari klassade viruset som en ”samhällsfarlig sjukdom”. Därefter har situationen både globalt och nationellt stadigt trappats upp och såväl beslutsfattare som myndigheter och människor i allmänhet har försatts i högsta beredskap.

Frågan om producenterna, transportörerna, grossisterna och dagligvarubutikerna ska räknas som samhällsviktiga har varit en framträdande fråga för livsmedelsbranschen. Den har legat i topp på agendan när branschens representanter har träffat ministern.

– Det har ju aldrig rått någon tvekan om att sektorn är samhällsviktig och prioriterad. Den är en av de tolv områden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetat fram och listat som prioriterad, säger Jennie Nilsson.

Beslutet att livsmedelssektorn ska betecknas som samhällsviktig innebär konkret att samhället garanterar ”att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet ska känna sig trygga med att det kommer att finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten”.

Om skolor och förskolor stängs kommer anställda i exempelvis dagligvaruhandeln med största sannolikhet att ändå erbjudas barnomsorg. Men enligt Jennie Nilsson kan kommunerna tvingas att välja vilka butiker som prioriteras.

Kommer alla delar av livsmedelskedjans samtliga medarbetare att kunna räkna med barnomsorg?
– Nej, det är ju inte rimligt. MSB identifierar nu de yrkesgrupper som ska klassas som samhällsviktiga och därmed garanteras barnomsorg. För dagligvarubutikernas del kan kommunerna behöva välja exakt vilka som ska omfattas av den nyligen antagna förordningen. Finns det exempelvis fem butiker i ett område kanske det räcker med att en av dem får tillgång till barnomsorgen.

Jennie Nilsson och hennes regeringskollegor lutar sig mot den ganska nyligen antagna livsmedelsstrategins så kallade ”handlingsplan del två” när hon pratar varuförsörjning och minskad sårbarhet i hela livsmedelskedjan.

Livsmedelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen samt ”bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås”.

– Men strategin handlar även om att säkra försörjningen i samband med kriser. Vår självförsörjningsgrad på livsmedel ligger i dag på ungefär 50 procent och kanske måste industrin vara beredd att ställa om produktionen i ett nödläge om exempelvis importen skulle komma att begränsas.

Normalt sett veckopendlar Jennie Nilsson från Halmstad till Stockholm, men coronakrisen har inneburit många helger i Stockholm. Kalendern är i övrigt rensad från resor, såväl de regelbundna arbetsresorna till Bryssel som en långresa till Kanada.

De redan långa arbetsdagarna för ett stasråd har knappast blivit kortare de senaste veckorna.

Jennie Nilsson, som normalt sett veckopendlar hem till Halmstad, har blivit kvar många helger i Stockholm.

– Det handlar dels om att mina regeringskollegor och jag behöver vara närvarande i Stockholm, dels att jag vill respektera de reserestriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Restriktionerna innebär också att alla arbetsrelaterade resor ställts in. Vårens kalender var full av besök och resor såväl inom landet som utomlands. Förutom de regelbundna resorna till Bryssel fanns till exempel en långresa till Kanada planerad. Dessa har nu skjutits på framtiden.

Det är också under dessa resor som Jennie Nilsson hinner ägna sig åt ett av sina stora intressen: att läsa.

Hon säger att hennes läsvanor dock har ändrats över tid. Om det förr handlade om gripande, dramatiska, sorgliga berättelser vill hon hellre ha en deckare eller feel good-bok med sig i väskan.

– Jag behöver koppla av när jag läser. Inte bli upprörd eller ledsen, förklarar hon förändringen. Inte minst i den svåra situation som vi befinner oss i nu.

Jennie Nilsson drivs inte av något strålkastarljus, det är hon väldigt tydlig med, men hon vill ha transparens och öppenhet kring beslut och demokratiska processer. Hon tycker att det är bra att hennes ämbete får en framträdande roll och hon vill ha en dialog med både branschen och medborgarna:

– Särskilt när det som nu verkligen finns ett budskap som behöver kommuniceras.

Jag vet att de sliter oerhört mycket just nu. Lagerpersonal, chaufförer och inte minst butiksmedarbetare har långa arbetsdagar för att hinna med att fylla på varor.

När det blir dags att fotograferas bekräftas hennes egen beskrivning av att hon inte vill stå mitt i rampljuset. Hon är professionell och ställer utan protest upp på fotograf Ylva Sundgrens bildidéer, men det märks att hon inte är alldeles bekväm med situationen.

Och hennes pressekreterare Simon Andersson småretas med sin chef:

– Nilsson – det där var väl kul? säger han ironiskt när hon har poserat färdigt.

Landsbygdsministern avslutar intervjun med att berömma leverantörer, grossister, transportörer och handeln ”för att de tagit ett stort ansvar i en svår situation”. Men hon skickar också med en särskild hälsning till alla medarbetare i livsmedelsbranschen:

– Jag vet att de sliter oerhört mycket just nu. Lagerpersonal, chaufförer och inte minst butiksmedarbetare har långa arbetsdagar för att hinna med att fylla på varor. Dessutom är kassapersonalen utsatt för en extra smittorisk.

–Det vet jag inte minst för att min egen dotter jobbar i en livsmedelsbutik hemma i Halmstad, säger Jennie Nilsson.

Jennie Nilsson

Född: 1972.
Bor: I bostadsrättslägenhet i Halmstad och i övernattningslägenhet i Stockholm.
Familj: En son på 22 år och en dotter på 19 år.
Utbildning: Gymnasium med social inriktning.
Karriär: Vårdbiträde, förtroendeuppdrag inom Kommunalarbetarförbundet, kommunalråd i Hylte kommun, riksdagsledamot sedan 2006, vice ordförande i skatteutskottet, ordförande i näringsutskottet, landsbygdsminister sedan januari 2019.
Fritid: Böcker, resor, promenader, ridning.
Jag själv med tre ord: Lugn, fokuserad, uthållig.
Nyhetsvanor: Morgon-tv, Retriever, branschtidningar.
Här kopplar jag av: Hemma i Halmstad.
Okänd sida: Jag är väldigt sportintresserad. Bästa avkopplingen är framför Vinterstudion i pyjamas med en stor kopp kaffe.
Det gör jag om fem år: Arbetar politiskt på något sätt.
Privat mål: Att ungarna ska bli bra människor och få ett bra liv.

Regeringens åtgärdspaket

■ Regeringen har presenterat en rad förslag för att hjälpa företag till följd av coronakrisen. Här följer en rad exempel på regeringsbeslut som påverkar handeln:

11/3: Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020.

13/3: Regeringen slopar karensdagen. Samtidigt avskaffas tillfälligt kravet på sjukintyg från åttonde dagen. Nu krävs intyg från 15:e dagen

14/3: Staten tar tillfälligt över sjuklönekostnaden under april och maj. Det är en del av regeringens första krispaket på 300 miljarder kronor. Möjligheten till korttidspermittering införs.

20/3: Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

25/3: Regeringens tredje krispaket presenteras: Sänkta arbetsgivaravgifter, möjlighet att få anstånd med momsinbetalningar, statliga lånegarantier och ett särskilt hyresstöd ingår.

Susan Berzelius

redaktionen@market.se

Ämnen i artikeln:

LedarskapCorona

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev