måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsliv

Arbetsrelaterad ohälsa ökar under pandemin – men handeln skiljer sig från mängden

Publicerad: 1 september 2021, 09:04

En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar att de arbetsorsakade besvären ökat under pandemin. Foto: Naina Helén Jåma/TT

En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar att de arbetsorsakade besvären ökar. I handeln är andelen sysselsatta med besvär till följd av arbetet något lägre än genomsnittet.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmiljö

JF


Arbetsmiljöverkets nya rapport, Arbetsorsakade besvär 2020, visar att andelen sysselsatta som har besvär till följd av arbetet har ökat. Rapporten visar att under den senaste tolvmånadersperioden har 32 procent av sysselsatta personer haft besvär som orsakats av arbetet. Motsvarande andel 2018 var 28 procent. 

En bidragande orsak till ökningen är att fler upplever besvär på grund av smitta.

Inom handeln är siffran något lägre, där 27 procent av de sysselsatta i branschen har besvär till följd av arbetet. 

Bara fem procent av de sysselsatta har besvär till följd av olyckshändelser i arbetet, medan andelen som har besvär som beror på andra förhållanden än olyckor är 29 procent. Den vanligaste orsaken är hög arbetsbelastning som utgjorde orsaken till besvär hos 64 procent av fallen som inte gällde olyckor. 

De vanligaste besvären utgörs av trötthet, fysisk smärta och värk. 74 procent av de sysselsatta med besvär uppger att de lider av trötthet. 

Rapporten visar att de arbetsorsakade besvären leder till frånvaro. Under det senaste året har ungefär tre av tio sysselsatta med arbetsorsakade besvär varit frånvarande på grund av besvären.

De vanligaste åtgärderna för sysselsatta med besvär är personlig stöttning av chefen eller annan person som blivit utsedd av arbetsgivaren och avlastning genom att exempelvis lämna över arbetsuppgifter till någon annan. 

I tre av fyra fall känner arbetsgivaren till besvären till följd av arbetet. Det skiljer sig dock mellan arbetsformer och för drygt fyra av tio sysselsatta med besvär som har en tillfällig anställning känner inte arbetsgivaren till besvären.

 

Om rapporten

Undersökningen kartlägger besvär till följd av arbetet i den sysselsatta befolkningen. Totalt deltog cirka 11 500 personer i undersökningen i åldern 16-74 år. 

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev