Susanna Gideonsson

”Underbetyg att vi tvingats hota med att stänga butiker under coronakrisen”

Handels har möjlighet att stänga arbetsplatser som vi anser är farliga för hälsan. Vid flera tillfällen under coronakrisen har vi tvingats hota om detta för att få företag att ta sitt lagstadgade ansvar för arbetsmiljön. Det är ett underbetyg till hela branschen, slår ordförande Susanna Gideonsson fast.
Text: Susanna Gideonsson
Annons:

Susanna Gideonsson,

ordförande, Handelsanställdas förbund

Det är många som står i frontlinjen för coronasmittan, anställda i butiker är utan tvekan en sådan grupp. På de flesta arbetsplatser finns ett arbete för att skapa trygga arbetsmiljöer där anställdas kompetens och förslag tas till vara. Men tyvärr ser vi fortfarande att undantagen är för många. I vissa fall avskräckande.

Handels har, via skyddsombud och regionala skyddsombud möjlighet att stänga arbetsplatser vi ser som farliga för hälsan. Vid flera tillfällen har vi tvingats hota om detta för att få företag att ta sitt lagstadgade ansvar för arbetsmiljön. Det är ett underbetyg till hela branschen.

Även vissa kedjeföretag visar stora brister. Man prioriterar att hålla verksamheten igång, på bekostnad av hälsan inte bara hos de anställda, utan även för kunder som besöker butikerna. Att medvetet eller omedvetet göra en sådan prioritering bör inget ansvarstagande företag göra.

Svensk Handel har tagit fram riktlinjer för att hindra smittspridning i butiker. Rekommendationerna innehåller bland annat utökade städrutiner, handdesinfektion till kunder och personal, information och markeringar om att hålla avstånd samt åtgärder för att begränsa trängseln. Följs de har vi inget att anmärka men exemplen när riktlinjerna inte följs avskräcker.

I en enkät till våra förtroendevalda vi gjorde i april fick vi vittnesmål om bristfälliga åtgärder och stor oro. Endast omkring 40 procent var nöjda med de åtgärder arbetsgivaren gjort för att skydda anställda. Under tiden som gått sedan dess har vi inte sett något tydligt trendbrott, snarare börjar isoleringströttheten få uttryck i att fler besöker butiker.

När butikerna är fulla utsätts inte bara kunder utan främst personal för stora risker.

En stor oro är trängseln. När butikerna fylls på finns det ingenstans för anställda att ta vägen. De måste plocka varor i trånga gångar och de måste ha kundkontakt. När butikerna är fulla utsätts inte bara kunder utan främst personal för stora risker.

Våra uppmaningar till samtliga butiker:

  •  Inkludera personalen i analys och åtgärder för att minska riskerna. Anställda kan verksamheten bäst och möter problemen varje dag.
  • Följ riktlinjerna från Svensk Handel och Folkhälsomyndigheten.

Ansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...