Tommy Ohlström

Skapa förutsättningar för kooperativa företag att utvecklas och expandera

Kooperativt företagande är på frammarsch. Ändå har Sverige fortfarande en låg andel kooperativa företag i en internationell jämförelse. Det behöver göras mer för att främja ett företagande som bygger på långsiktig lönsamhet, hög kvalitet och socialt ansvar.
Annons:

Tommy Ohlström

vd, Kooperativa förbundet

 

Under förra veckan publicerade HSB Göteborg siffror som visar att nystarter av ekonomiska föreningar, den kooperativa företagsformen, har ökat mer än andra företagsformer i Sverige under årets första tio månader, om man jämför med samma period 2016. 

Vi på KF har ända sedan starten 1899 hållit fast vid samma grundidé: att skapa ekonomisk nytta till våra medlemmar och samtidigt bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Det är en idé som idag är mer relevant än någonsin. Den kooperativa sektorn kan visa på ett nära nog slutet ekonomiskt kretslopp. Det människor handlar för i våra butiker går tillbaks till de som handlar. Det är en kooperativ princip i vår tid

Men vi tror också på att Sverige gagnas av fler aktörer med samhällsansvar.

De siffror som HSB Göteborg presenterar är positiva. Men i en internationell jämförelse utgör fortfarande det kooperativa företagandet en alldeles för liten del av näringslivet. Detta beror på att det idéburna företagandet har sämre förutsättningar i Sverige än i övriga Europa. 

Makthavare ger idag inte de kooperativa företagen tillräckligt goda förutsättningar för att verka, utvecklas och expandera. KF vill därför verka för förbättrade villkor för ekonomisk förening som företagsform.

Vi vill se:

  • En ny lag för ekonomiska föreningar: Den nyligen genomförda moderniseringen av den befintliga lagen är ett första steg i rätt riktning. Det behövs dock också en helt ny, fristående lag för ekonomiska föreningar. 
  • Ökad tillgång till investeringskapital för kooperativa start-up företag: Det behövs bättre insatser för att stimulera tillväxt av kooperativa företag, exempelvis genom låneinstitut för kooperativa företag.
  • Ökad forskning om kooperativa företag och ekonomiska föreningar:  Forskningen i dag belyser främst det aktiebolagsdrivna företagandet i Sverige. För att utveckla den kooperativa sektorn och därmed hela näringslivet behövs mer forskning om kooperativa företag och ekonomiska föreningar.

Vi arbetar varje dag för att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. Men vi tror också på att Sverige gagnas av fler aktörer med samhällsansvar. Ett hållbart samhälle kräver ett hållbart företagande. Det är det dags att satsa på nu. 

Samma ämne:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...