Foto: Shutterstock
Skatteverket

Replik: Kassaregister måste utvecklas på ett säkert och modernt sätt

Skatteverket har sedan länge en god samverkan med olika branscher. Diskussioner förs löpande kring olika frågor och den nu pågående översynen av reglerna för kassaregister är ett av resultaten av denna samverkan, skriver Conny Svensson, nationell samordnare kontanthandel, Skatteverket och Andreas Qvick, projektledare, Skatteverket.
Text: Conny Svensson, Andreas Qvick

Conny Svensson,
nationell samordnare kontanthandel, Skatteverket

Andreas Qvick,
projektledare, Skatteverket

Skatteverket har tagit initiativ till en översyn av de nuvarande reglerna kring kassaregister. Mycket har hänt sedan dagens lagstiftning trädde i kraft 2007 och en omfattande utveckling har skett, inte minst när det kommer till exempelvis hur en betalning kan gå till.

Arbetet med översynen pågår och när vi är färdiga kommer Skatteverket att presentera förslag till vidareutveckling.

Skatteverket strävar efter säkra systemlösningar kring kassaregister. Vi strävar även efter teknikneutrala regler, då detta ger utrymme för större flexibilitet hos både tillverkare och användare av kassaregister. Vi ser en potential att jobba med digitaliseringens möjligheter för att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar som underlättar och tillför nytta för olika grupper.

De förslag som nu arbetas fram kommer att utgöra ytterligare alternativ till de regler som finns i dag. Kostnader, men också frågor om säkerhet och tillförlitlighet, är viktiga aspekter att ta hänsyn till såväl vid förändringar av befintliga lösningar som vid förslag till nya.

Vi ser en potential att jobba med digitaliseringens möjligheter för att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar

Debattörerna för fram såväl kritik som förslag kring specifika tekniska lösningar. I nuläget vill Skatteverket inte kommentera synpunkterna i detalj, utan vi tar med dem i vår fortsatta utredning och i dialogen vi har med branschen. Vi tror att vi kommer att komma fram till förslag som fungerar bra för både handlare, kontrollmyndigheter och kunder. Som i alla processer med många intressenter kan man behöva göra vissa kompromisser, och vi behöver alla vara lyhörda.

Skatteverket har sedan länge en god samverkan med olika branscher. Diskussioner förs löpande kring olika frågor och den nu pågående översynen av reglerna för kassaregister är ett av resultaten av denna samverkan. Skatteverket ser möjligheter att tillsammans med branschen ta ytterligare steg framåt i det fortsatta arbetet med att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...