Foto: Shutterstock
Handelsanställdas förbund

”Handeln mår bra - strukturomställningen hotar inte lönsamheten”

Vi blundar varken för risken för framtida lågkonjunktur eller att lönsamheten varierar. Det skriver företrädare för Handels i en replik till Svensk Handel. Vad vi säger är att vinsterna under de senaste åren, med snabb strukturomvandling, är jämförelsevis höga.
Text: Stefan Carlén, Martin Rosenström
Annons:

Stefan Carlén,

chefsekonom och utredningschef Handelsanställdas förbund

Martin Rosenström,

utredare Handelsanställdas förbund

 

I en replik skriver Svensk Handel att vi inte tar hänsyn till konjunkturer i vår rapport om handelns vinster. De menar att andra basår skulle kunna leda till andra slutsatser. De menar även att lönsamheten sjönk under 2016–2017.

Det är förvånande då vi vet att just 2016 var ett rekordår för såväl vinster som lönsamhet. I Svensk Handels gedigna rapport från förra året skriver de själva ”Under perioden 2014–2016 har den goda konjunkturen medfört förbättrad rörelsemarginal i detaljhandeln”.

Att lönsamheten gick tillbaka något 2017 visar även vår rapport, men det är fortfarande det näst bästa året under den period vi mäter. Vi blundar varken för risken för framtida lågkonjunktur eller att lönsamheten varierar. Vad vi säger är att vinsterna under de senaste åren, med snabb strukturomvandling, är jämförelsevis höga.

Basår måste väljas för alla studier och för vårt val finns flera logiska skäl som framgår av vår rapport. Det är dock riktigt som Svensk Handel påpekar att vara medveten om att jämförelser mellan enskilda år och val av basår kan påverka vilka slutsatser som dras.

Tvärtom visar dessa år upp högre vinster och bättre lönsamhet än vad som historiskt varit vanligt i handeln.

Att det är så är vi transparanta med i rapporten. Svensk Handel exemplifierar med extremåret 2007, ett år med mycket höga vinster. Vi skulle enkelt kunna fortsätta denna debatt genom att välja år 2000 eller 2001 för att visa att vinsterna ökat mer än personalkostnaderna.

Det är nog ingen som ifrågasätter att handeln är inne i en strukturomvandling och snabb omställning. Frågan är dock hur branschen hittills klarat av denna förändring?

För några år sedan, särskilt mellan 2014–2017, spreds bilden av att branschen hade pressad lönsamhet till följd av strukturomvandling och ökande kostnader. Ett problem med denna bild var att den inte stämde överens med fakta. Tvärtom visar dessa år upp högre vinster och bättre lönsamhet än vad som historiskt varit vanligt i handeln.

Som branschföreträdare har vi dock ett ansvar att föra en intellektuell dialog, och ge en så korrekt bild som möjligt. Såväl företagare som anställda i handeln har slitit med strukturomvandlingen och vad vi kan se har de lyckats väl. En alltför dyster bild kan leda till minskad framtidstro i branschen. Och det vill väl ingen av oss.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...