Foto: Shutterstock
Karin Johansson

”EU har en nyckelroll i att stärka företagens konkurrenskraft”

Ge den europeiska unionen muskler att stärka företagen. Det kräver Svensk Handels vd Karin Johansson inför söndagens EU-val.
Text: Karin Johansson
Annons:

Karin Johansson,

vd, Svensk Handel

För ett exportberoende land som Sverige har EU varit ovärderligt för att skapa jobb och tillväxt. Det faktum att tre av fyra regler som påverkar svenska företag kommer från EU gör att Svensk Handel har medarbetare på plats i Bryssel som punktmarkerar handelns intressen.

I tider där ord som handelskrig och protektionism duggar tätt behöver vi fråga oss vilket EU vi vill ha.

Svensk Handel anser att EU har en nyckelroll i att stärka företagens konkurrenskraft i den snabbt växande digitaliseringen, att driva på för globala lösningar i klimatfrågan samt att arbeta gränsöverskridande för att stoppa brottsligheten som drabbar svenska butiker.  

 1. Rättvisa spelregler inom e-handeln
  Konkurrens är bra men den ska ske på lika villkor. EU behöver agera med en kraftfull röst för att stoppa de förlegade paketsubventionerna till kinesiska e-handelsföretag. Dessutom måste plattformarnas ansvar för produkterna de säljer öka. Likt andra importörer ska de ta ansvar för att de lagar och regler som gäller också efterföljs. Digitaliseringen av handeln utvecklas snabbt och det ställer krav på våra EU-politiker att visa handlingskraft.  
   
 2. Låt EU visa vägen i klimatpolitiken
  Klimatutmaningen känner inte av nationsgränser. Svensk Handel vill därför se mer av ambitiösa globala lösningar och mindre av nationella särlösningar. Parisavtalet och FN:s klimatmål är helt nödvändiga för att vi ska kunna tackla klimatutmaningen. Att däremot jaga svenska elektronikhandlare med en verkningslös kemikalieskatt är helt fel väg att gå.
   
 3. ​Stoppa den internationella brottsligheten
  Stölderna från svenska butiker uppgår till svindlande 6,8 miljarder kronor årligen. Svensk Handels stöldrapport visar att var fjärde stöld utförs av organiserade ligor, ofta med internationell koppling. EU behöver lägga större kraft på att stoppa de internationella stöldligorna. Samarbetet mellan EU-ländernas polismyndigheter, övriga myndigheter och Europol behöver fördjupas.​

I tider där ord som handelskrig och protektionism duggar tätt behöver vi fråga oss vilket EU vi vill ha. Vi behöver påminna oss om att det är helt avgörande för ett litet land som Sverige att exportera till övriga världen. En fördjupad handel inom EU och fler frihandelsavtal med omvärlden är vad det svenska närings­livet behöver.

Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...