"Butiksrånen ökar – vi kräver nya åtgärder"

Text: Redaktionen
Annons:
Linda Palmetzhofer

Linda Palmetzhofer

1:e vice ordförande för Handelsanställdas förbund

Bankrån har i det närmaste försvunnit men butiksrån fortsätter att öka, det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik som presenterades i förra veckan. Handelsanställdas förbund menar att en viktig anledning till brotten är en fortsatt hög kontanthantering i butiker. Våra medlemmar ska inte behöva riskera sina egna liv för att några ska kunna handla med kontanter.

Ökningen av butiksrån innebär att det i snitt nu sker över två rån per dag. Det är en extremt oroande utveckling.

Vi ser därför ett fortsatt behov av aktiva åtgärder för att skapa trygga butiksmiljöer. Handels vill därför att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar gällande säkerhet på arbetsplatsen. Detta måste vara en prioriterad fråga, i synnerhet då Arbetsmiljöverket har lagt in nya föreskrifter där det står att anställda inte ska utsättas för en psykisk påfrestning, som risken för rån. Det man då kan titta på är exempelvis att butiken har en relevant grundbemanning men också att det finns tydliga säkerhetsrutiner.

Brå, Rikspolisstyrelsen och Handelns Arbetsmiljökommitté där bland andra Handels och Svensk Handel ingår har tillsammans tagit fram ett programmet Skydd mot rån i handeln. Programmet innehåller förebyggande åtgärder för att begränsa pengarnas tillgänglighet och förebygga så att personalen inte kommer till skada. En arbetsgivare kan införa en säker förvaring av överskottspengar såsom sluten kontanthantering, sedelbox, införa tydliga säkerhetsrutiner eller att använda sig av värdetransporter. Tips och råd finns.

Förutom ett förebyggande arbetsmiljöarbete följer Handels utvecklingen för ett kontantfritt samhälle, i synnerhet inom handeln. Ett arbete som verkar gå framåt i Norge. Här finns förslag på att Norge ska vara kontantfritt före 2030. Vi tror på att detta kan vara en intressant modell även för Sverige. Det skulle leda till en ökad effektivisering men också säkerhet för både handeln och i synnerhet våra medlemmar, medarbetare i butiker runtom i Sverige.

Det finns goda exempel som frisörkedjan Nikita som har helt kontantfritt i alla salonger. I dag finns det också flera arbetssätt och rutiner som en arbetsgivare kan sätta in för att förbättra arbetsmiljön. Detta är också krav som Handels ständigt för fram för att göra butiksjobbet säkrare och för att undvika rån.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...