Foto: Foto: Maj-Britt Rhenström

”Både anställda och arbetsgivare gynnas av att ogräset rensas bort”

Både anställda och arbetsgivare har allt att vinna på att ogräset på arbetsmarknaden rycks upp med rötterna och ersätts med trygga anställningar, skriver Handels ordförande Susanna Gideonsson.
Annons:

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund

För två veckor sedan meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen tillsätter en utredning som ska se över floran av otrygga varianter av anställningar som tillåtits frodas fritt på arbetsmarknaden de senaste åren.

Det är glädjande nyheter för Handelsanställdas förbund, som med stigande vrede och frustration bevittnat hur skyddet för våra medlemmar successivt försämrats på grund av ogräsrabatten av oanständiga anställningsformer. Avarter som kan föra tankarna till gångna tider när arbetare skulle vara tacksamma när en möjlighet att tjäna till levebrödet uppenbarade sig. 

I dag jobbar endast tre av tio inom handeln enligt normen på arbetsmarknaden, det vill säga heltid.

Unga människor som just påbörjat sitt arbetsliv får nu hanka sig fram med tillfälliga sms-anställningar och osäkra visstider, inte sällan på långt mindre än 20 timmar i veckan.

Fast anställda får med kort varsel sina arbetstider nerhyvlade och blir efter många år på samma arbetsplats tvungna att jaga extra timmar i konkurrens med sina arbetskamrater för att ha råd med en skälig levnadsnivå.

I 2015 års arbetsmiljöundersökning svarade så många som 57 procent av de anställda i detaljhandeln att de förväntas vara tillgängliga per telefon under sin fritid för att inte gå miste om ett jobberbjudande.

De senaste 25 åren har antalet tidsbegränsade anställningar i detaljhandeln mer än fördubblats

Handels välkomnar att regeringen vidtar åtgärder för att bekämpa avarterna på arbetsmarknaden. De har underminerat tryggheten inte bara för Handels medlemmar, utan i förlängningen även för den svenska modellen som arbetsform. Det är därför hög tid att även arbetsgivarna tar sitt ansvar.  

De senaste 25 åren har antalet tidsbegränsade anställningar i detaljhandeln mer än fördubblats, från 18 600 år 2000 till 46 900 år 2015. Samtidigt har lönsamheten i handeln ökat, under de senast fem åren har rörelsemarginalen ökat med 43 procent.

Handeln har alla förutsättningar att agera. Anställda som aldrig vågar tacka nej till ett tillfälligt arbetspass och som oroar sig för om de har råd med nästa månads räkningar drabbas ofrånkomligen av psykisk ohälsa och stressjukdomar, vilket i sin tur leder till sjukskrivningar. 

Både anställda och arbetsgivare har alltså allt att vinna på att ogräset på arbetsmarknaden rycks upp med rötterna och ersätts med trygga anställningar. Det är så vi får arbetsplatser att blomstra, med friska anställda som trivs, presterar bättre och därmed bidrar till att handeln blir en attraktiv arbetsplats och konkurrenskraften ökar.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...