Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi förstår att det finns en frustration men polisen arbetar målmedvetet”

Polisen sätter in flera åtgärder för att hjälpa handeln att hålla bort kriminalitet från butikerna. Men arbetet kräver långsiktighet, det skriver Håkan Wall, enhetschef på Polismyndigheten, i en replik till Livmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson.​

Publicerad: 13 december 2019, 06:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Pontus Edman


Läs mer: ”Handeln måste få hjälp av polisen  att stävja butiksbrotten​ –nu”

Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna, skrev i en debattartikel på Market.se att det är helt nödvändigt att handeln får hjälp att hålla borta de som begår brott i butik.

Han har rätt. Det finns i grunden en samsyn mellan polisen och representanter för handeln avseende arbetet med att förebygga och beivra brott i butiker.

Precis som Pär Bygdeson skriver kan brott i butiker vara en inkörsport för ungdomar som riskerar att begå grova brott senare. ​

Det finns därför all anledning att tidigt fånga upp dessa individer och se till att bryta deras brottskarriär. Utöver den brottsutsatta butiksägaren finns det stora vinster för samhället med ett samlat och resolut agerande.​

Det är samtidigt ett arbete som måste bedrivas långsiktigt och kräver insatser från flera samhällsaktörer. Den samverkanskonferens som genomfördes mellan Polismyndigheten och företrädare för handeln i februari 2019 var ett viktigt steg på vägen. ​

Flera av de förslag som togs upp vid mötet handlar om en utökad lokal samverkan mellan polis och handlare.

Det finns i grunden en samsyn mellan polisen och representanter för handeln avseende arbetet med att förebygga och beivra brott i butiker.

Vi ser nu att arbetet tar form. En lokal lägesbild där näringslivet medverkar kan bidra till att planera den polisiära verksamheten effektivt. Det finns en fastställd metod för samverkan som varit framgångsrik och den sprids nu internt inom Polismyndigheten.​

Fler åtgärder är på gång, efter årsskiftet genomför exempelvis polisregion Väst en gemensam konferens med näringslivet för att samverka kring behov och förutsättningar på lokal nivå.

Under 2020 påbörjas även arbetet med att ta fram en särskild utbildning för områdespoliser för att ytterligare stärka vår förmåga att arbeta effektivt i lokalsamhället.

I kombination med den förstärkning av fler poliser som nu sker i Sverige ökar möjligheten att bryta brottsutvecklingen. Vi har stor förståelse för att det finns en frustration och önskan om att ­arbetet ska gå i snabbare takt. Dock kan vi försäkra alla om att polisen fort­sätter att arbeta målmedvetet med frågorna.​​

Håkan Wall

Håkan Wall,

enhetschef, Polismyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev