lördag1 april

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Samarbeten som utvecklas under corona kan fungera som en modell för framtiden”

Just nu diskuterar många om  Sverige var tillräckligt rustat för coronapandemin.  Men det vi redan nu kan konstatera är att om vi nyttjar alla förmågor i form av staten, civilsamhället och näringslivet, så klarar vi kriser bättre. Det skriver Martin Ärnlöv och Ylva Jonsson Strömberg från Svenska Röda Korset, Anders Svensson från Ica Sverige, Anders Nyberg från Apotek Hjärtat samt Pinar Musadotter från Ica Stiftelsen.

Publicerad: 12 juni 2020, 13:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Apotek HjärtatIca

Krishanteringen blir kraftfullare när vi drar nytta av alla våra respektive styrkor. Vi tror att de sam-arbeten som utvecklas under coronakrisen kan fungera som en modell för framtiden. Myndigheternas styrka ligger i att kunna prioritera och besluta om regler och rekommendationer. Frivilligorganisationers styrka ligger i att snabbt kunna mobilisera frivilliginsatser och ha en lokal kännedom. Företag kan bidra med hastighet, resurser och lösningar på lokala utmaningar. I kriser som denna sätts våra goda avsikter och vårt partnerskap på prov.

Det är tydligt att vi alla behövs när krisen inträffar – och att näringslivet, civilsamhället och myndigheterna behöver kunna stödja varandra.

Det är tydligt att vi alla behövs när krisen inträffar

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått ett samarbete med bland annat Röda Korset för att hjälpa riskgrupper att handla mat och läkemedel. Men för att kunna kunna växla upp och utveckla det uppdrag Röda Korset fått så har man i sin tur vänt sig till Ica och Apotek Hjärtat. Via Ica-stiftelsen sker därför ett finansiellt bidrag från Ica, Ica-stiftelsen och Apotek Hjärtat på tolv miljoner kronor som går till olika insatser bland annat för att se till att livsmedels- och läkemedelsförsörjningen till riskgrupperna fungerar.

Röda Korset och Ica har lång erfarenhet av att samarbeta för att bidra till ett bättre samhälle. Vi inledde vårt partnerskap redan under 80-talet, och 1999 införde Ica-handlare runtom i hela landet en donationsknapp till Röda Korset på butikernas pantautomater. Under årens lopp har detta resulterat i över 100 miljoner kronor till Röda Korsets verksamhet – ett fint exempel på hur ett initiativ som kan verka litet kan ge mycket till många utsatta.

Vi tror att samarbeten mellan myndigheter, företag och frivilligorganisationer är framtiden. Vi har dragit några slutsatser av när samarbetet fungerar som bäst, som kan tjäna som en modell för framtida samarbeten mellan företag och civilsamhällesorganisationer:

Långsiktigt partnerskap. Genom att lära känna varandras organisationer över tid blir vi mer effektiva när vi väl ska agera, som till exempel i en kris. Vi får en förståelse för varandras förutsättningar som är nödvändig för att samarbetet ska fungera bra. 
Aktiviteter. Genom att göra gemensamma insatser och projekt kan vi skapa nya, innovativa sätt att arbeta, sätt som verkligen ger effekt.   
Grundläggande värderingar. Att ha tydliga, gemensamma värderingar att utgå från är avgörande för att lyckas i samarbetet mellan ett företag och en civilsamhällesorganisation. När vi vet att vi vill dra åt samma håll går det lätt att överbrygga eventuella skillnader i arbetsplatskulturer och arbetssätt.

Våra erfarenheter visar att när aktörer från näringslivet och civilsamhället hittar rätt sätt att förstärka myndigheternas insatser, så blir resultatet för samhället ovärderligt.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Apotek HjärtatIca

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev