Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Retailföretagen har mycket att tjäna på att adressera de onödiga lagren”

Retailbranschen är en av de mest lönsamma i Sverige – men det finns mycket mer att göra. Var fjärde vara i ditt lager är onödig, resurser som du borde lägga där de gör bättre nytta, skriver Supply chain-experten Anders Remnebäck.

Publicerad: 20 januari 2020, 13:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Shutterstock


Retailbranschens utmaningar i dag är en oundviklig del av digitaliseringen. Men digitaliseringen innebär också minst lika stora möjligheter.

För i branscher där konkurrensen är benhård är resursallokering en avgörande faktor för framgång. Genom att omfamna teknologin kan ett företag säkerställa att man använder sina resurser där de gör störst nytta.

Med effektiv varulagerstyrning kan man på riktigt ge sitt företag de rätta förutsättningarna för att nå sin fulla potential.

För ett par veckor sedan släppte vi därför Onödighetsrapporten, för att studera vilken påverkan effektiv varulagerstyrning kan ha på ett företags lönsamhet. Utifrån tillgänglig data och våra egna erfarenheter analyserade vi Sveriges 100 största företag sett till nettoomsättning. Resultaten var både bra och dåliga för retailbranschen.

Dåliga, för att rapporten visar att svenska retailföretag i dag har mycket mer varulager än de behöver.

Bra, för att det mitt i retailbranschens utmaningar finns en jättepotential att öka intäkter och minska kostnader genom att göra den egna hemläxan.

För ett svenskt retailföretag utgör varorna i genomsnitt nämligen drygt en fjärdedel av tillgångarna. Sett till Sveriges 13 största retailföretag innebär detta att de har ett genomsnittligt varulager om ca 340 miljoner kronor.

Av alla dessa varor är knappt en av fyra (23%) onödiga, enligt våra beräkningar. De behövs inte för att bedriva verksamheten effektivt, utan binder upp kapital i onödan.

Men en onödig vara färre i lagret innebär inte bara mindre uppbundet kapital, utan även mindre lageryta, minskade distributions- och administrationskostnader samt minskad risk för att en vara blir för gammal. En onödig vara driver också onödiga kostnader.

Med effektiv varulagerstyrning kan man på riktigt ge sitt företag de rätta förutsättningarna för att nå sin fulla potential.

En effektivisering kan också innebära en ökad nettoomsättning genom att minska missad försäljning. För Sveriges 13 största retailföretag skulle detta kunna innebära en ökad nettoomsättning om ungefär 100 miljoner kronor.

Trots detta är retailbranschen redan i dag snabb på att omsätta sitt varulager i förhållande till andra branscher.

I genomsnitt står en vara på hyllan i 52 dagar. Men den siffran hade kunnat sänkas till 40 dagar med en mer effektiv varulagerstyrning.

Retailbranschen är också redan en av de mest lönsamma i Sverige sett till avkastning på sysselsatt kapital, som i genomsnitt uppgår till 17 procent.

Men även den siffran hade kunnat höjas med över en handfull procentenheter genom en mer effektiv varulagerstyrning.

Att retailbranschen kan gå en ljus framtid till mötes råder det alltså inga tvivel om.

Vår rapport visar tydligt att företag i branschen har mycket att tjäna på att adressera det onödiga lagret, trots att man redan tillhör en av de effektivaste branscherna i Sverige.

Men kunskapen om värdet av god varulagerstyrning är alldeles för låg.

I vår senaste enkätundersökning uppgav 70 procent av de tillfrågade företagen att den främsta orsaken till att de inte utvecklar sin supply chain är brist på tid och resurser.

Prioriteringar på supply chain frigör tid och resurser, inte tvärtom. Det borde bli ett nyårslöfte för många retailföretag 2020.

Anders Remnebäck

Anders Remnebäck,

supply chain-expert, Optilon

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev