Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Rättsväsendet bör anställa säkerhetsvakter för att avlasta polisen”

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov bör polisen under en period avlastas med ordningsvakter, skriver Per Geijer.

Publicerad: 4 april 2019, 12:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Pavel Maira


En butik är en öppen och välkomnande plats, tillgänglig för alla. Det gör också att handeln får ta del av samhällets baksidor. Handelns medarbetare tvingas allt för ofta möta personer som är kriminella, psykiskt instabila eller påverkade av droger.

Avsaknaden av ett fungerande och effektivt rättsväsende har gjort att många områden fått se hur lagar och regler åsidosatts. Olika grupperingar har testat gränser och upptäckt att det inte finns några. Enklare ordningsstörningar, stölder och trakasserier lämnas utan åtgärd.

Polisen finns inte på plats och de anmälningar som företagare gör läggs vanligtvis ned med vändande post.

När Svensk Handel samtalar med medlemsföretagen är det tydligt att allt fler butiker upplever att situationer med hot, våld och trakasserier ökar i omfattning. I Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer uppger hela 18 procent av handlarna att de utsatts för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en skrämmande hög siffra.

I en ny mätning från Aftonbladet/Inizio anser en tredjedel av svenskarna att lag och ordning är den enskilt viktigaste politiska frågan. Det finns förväntningar på våra politiker att de ska agera.

I avvaktan på att polisen får de resurser som krävs för att hantera dagens brottslighet vill vi se resursförstärkning i form av ordningsvakter.

Beslutet att anställa 10 000 nya medarbetare inom polisen, något som Svensk Handel efterfrågat under flera år, är ett viktigt besked. Polisorganisationen måste också bli effektivare och komma närmare medborgarna. Det behövs fler poliser på våra gator och torg. Arbetet med att rekrytera tusentals personer till de nya polistjänsterna kommer dock att ta tid.

För att på kort sikt överbrygga klyftan mellan polisbrist och samhällets växande säkerhetsbehov anser Svensk Handel att polisen under en period bör avlastas genom att rättsväsendet anställer ordningsvakter. Deras uppdrag bör vara att stödja polisen vid enklare ordningshållning.

Polisen får då tid till att arbeta med såväl grövre brottslighet som med det oerhört viktiga trygghetsskapande arbetet genom att vara närvarande ute i lokalsamhället.

I avvaktan på att polisen får de resurser och den styrning som krävs för att hantera dagens brottslighet vill vi se resursförstärkning i form av ordningsvakter.

Morgondagens brottsoffer har inte tid att vänta!

Per Geijer

Per Geijer,

säkerhetschef, Svensk Handel

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev