Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nu överger vi biodrivmedlet HVO för att förhindra att att mer regnskog skövlas”

Nu slutar vi att tanka våra lastbilar med HVO, skriver Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij. Den innehåller palmolja och storskalig produktion av den riskerar att driva på skövlingen av regnskog. I stället efterlyser Axfood åtgärder som främjar produktion av hållbara biodrivmedel.

Publicerad: 11 september 2017, 05:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

DagligvarorMiljöAxfood

För oss på Axfood är klimatfrågan en av våra mest utmanande hållbarhetsfrågor. Därför har vi valt att köra de flesta av våra lastbilar på biodrivmedlet HVO, helt bestående av förnybar råvara. Numera är det tyvärr inte längre möjligt att köpa HVO fri från palmolja och PFAD.

Eftersom en storskalig produktion av palmolja för drivmedel riskerar att driva på skövlingen av regnskog, har vi bestämt oss för att sluta tanka med HVO så länge den innehåller PFAD eller palmolja.

En av utmaningarna är att tillgången till hållbara alternativ till HVO-bränsle är mycket begränsad. Dessutom måste de finnas nära våra stora lager där vi har behov av att tanka. I Sverige finns dock goda möjligheter att i ökad utsträckning använda till exempel skogsråvara för tillverkning av drivmedel. Vi efterlyser därför åtgärder som främjar produktion av hållbara biodrivmedel och samtidigt hindrar palmoljan från att ta över i landets bränsletankar.

Vi efterlyser åtgärder som främjar produktion av hållbara biodrivmedel.

Ekonomiska styrmedel: I Sverige är biobränsle befriat från koldioxidskatt, en skattereduktion som endast tillfälligt är godkänd av EU-kommissionen. Att inte förlänga skattereduktionen vore ett tungt bakslag för svenska klimatsatsningar. Det behövs därför en lösning på problemet med EU:s statsstödsregler för att ekonomiska styrmedel fortsatt ska kunna möjliggöra en övergång till förnyelsebara drivmedel.
Stopp för palmolja i drivmedel: Svenska konsumenter är negativa till palmolja i mat och vi ställer krav på att den palmolja som används i våra egna varor ska vara RSPO-certifierad. Den certifierade palmoljan skulle dock inte räcka till att även fylla Europas enorma lastbilspark med drivmedel utan att samtidigt medföra ytterligare skövling av regnskog. Vi efterlyser därför att politiker och marknadsaktörer agerar mot användandet av palmolja och PFAD i drivmedel.
Krav på hållbara biodrivmedel: Nästa år införs en reduktionsplikt i Sverige. Det innebär att en viss mängd biodrivmedel måste blandas i all diesel och bensin. Målet är att andelen bioråvara successivt ska öka till 70 procent senast 2030. Vi uppmanar Energimyndigheten att inte klassa palmolja och PFAD som hållbara biodrivmedel för att på så sätt inte riskera att satsningar på bioråvara konkurreras ut.
Främja inhemskt biodrivmedel: I Sverige finns goda förutsättningar att producera förnybara drivmedel, till exempel från skogsråvara. En omställning till hållbara drivmedel kan på sikt skapa både nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Det som saknas är tillräckliga investeringar i produktionen. För att nå dit behövs långsiktiga politiska beslut som skapar förutsättningar för en fossilfri transportsektor.

Det är viktigt att vi och andra aktörer fortsätter att ta ansvar för och är villiga att investera i hållbara transporter för att driva utvecklingen framåt. Satsningarna behöver gå hand i hand med ny teknik och innovativa transportlösningar. Det behövs ett brett utbud av hållbara transporter och ett stort spektrum av hållbara drivmedel att välja mellan.

Vi är i behov av en samlad politisk strategi för att gå mot en fossilfri transportsektor som innefattar såväl hållbart producerade drivmedel som el. Det är önskvärt om en sådan strategi kan förankras brett över blockgränsen för att säkerställa den långsiktighet som behövs för att möjliggöra hållbara investeringar i framtiden. Det är dags att öka takten i klimatarbetet.

Åsa Domeij

hållbarhetschef, Axfood

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

DagligvarorMiljöAxfood

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev