Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Medlemmarna har lika stor rätt som aktieägare att ha inblick i bolaget”

Svensk Kooperation håller på att ta fram en kod med principer för hur en kooperation ska styras. Tanken med koden är att att främja dialogen och öka transparensen i styrelsens arbete.

Publicerad: 30 november 2018, 12:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

CoopKF

Just nu pågår ett arbete på uppdrag av Svensk Kooperation med att ta fram en gemensam kod för kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige.

Koden består av principer för hur en kooperation ska styras. Syftet är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag, men också att öka transparensen i styrelsens arbete.

Koder för bolagsstyrning introducerades under 1990-talet och har därefter utvecklats successivt runt om i världen, och även i Sverige. Det här är dock första gången som en kod för kooperativa och ömsesidiga företag tas fram i Sverige. Det är viktigt och nödvändigt – då vi inom kooperationen behöver verka för en tydligare styrning och en ökad transparens.

Svensk Kooperation lanserade i november en ny rapport av forskaren Sophie Nachemson-Ekwall som ger en orientering över olika koder för bolagsstyrning i Sverige och internationellt. Rapporten ska sätta svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag i ett större sammanhang.

I Svensk Kooperations rapport är det tydligt att bolagsstyrnings­koderna inte har utvecklats i ett vakuum. Kravet på bättre genomlysning och tilltro till styrningen av de publika aktiebolagen har vuxit i takt med att de institutionella investerarna blivit allt mer tongivande på den internationella kapitalmarknaden.

Vi har inte aktieägare eller­ investerare på det sättet. Vi har medlemmar, delägare i en kooperation. De har minst lika stor rätt som investerare eller aktieägare att ha inblick i beslut och styrning – kanske ännu större rätt. Hela den kooperativa grundidén bygger ju på att vi gör det tillsammans.

Vi har inte aktieägare eller­ investerare på det sättet. Vi har medlemmar, delägare i en kooperation. De har minst lika stor rätt som investerare eller aktieägare att ha inblick i beslut och styrning

Rapporten lyfter också fram att moderna koder alltmer lyfter fram att styrelser i sitt arbete behöver inkludera ett intressentperspektiv såväl som hållbarhet, mångfald, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det utgör viktiga grundförutsättningar i arbetet med koden.

Just nu är koden, som en arbetsgrupp tagit fram, på remiss hos Svensk Kooperations medlemsföretag och andra berörda parter. Koden ska lyfta fram särarten, fördelarna och konkurrenskraften hos kooperativa företag, med fokus på demokratiska processer, medlemmarnas ekonomiska deltagande och företagets samhällsnytta.

Koden är frivillig att använda för varje organisation, men som ordförande i KF, Coop Sverige AB och Svensk Kooperation hoppas jag självklart på så stort genomslag som möjligt. Som ­kooperation ska vi vara ledande i hållbarhet, medlemsinflytande, samhällsnärvaro och transparens.

Tommy Ohlström

Tommy Ohlström,

ordförande Kooperativa förbundet, Coop Sverige AB och Svensk Kooperation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

CoopKF

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev