Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Krävs mer raffinerade åtgärder för att lösa hyresproblematiken”

Butikshyrorna i detaljhandeln har hamnat i fokus och missnöjet bland hyresgästerna växer. Freddy Sobin, vd på Kicks, är en av de som tydligt markerat sin missbelåtenhet över hur minskade kundströmmar i kombination med oförändrade hyresnivåer ger ett omöjligt räknestycke. Konsekvensen blir olönsamma butiker och i förlängningen stängningar. Det skriver Tobias Jonasson, senior rådgivare och partner på konsultföretaget Mysigma, i ett debattinlägg.

Publicerad: 12 augusti 2019, 12:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Daniel Norman


Butikshyran har såklart en väsentlig påverkan i kalkylen för den enskilda butikens bidrag till lönsamhet och det vore nog att betrakta som tjänstefel att som ansvarig för en större butikskedja inte utmana sina hyreskostnader.

Särskilt mot bakgrund av hur utvecklingen i den fysiska handeln har varit och den förhållandevis enkla övningen i att pressa besparingar bakåt i leverantörsledet.

Men med viss tröghet, i takt med att gamla hyresavtal löper ut, får ändå priserna antas rätta sig till efterfrågan – även om hyresgästerna säkert gärna hade sett en snarare utveckling.

För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning för både hyresgäster och fastighetsägare lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder – inte minst logistiska sådana.

Butiksytorna kan komprimeras. Genom exempelvis bättre styrning och en försörjningsstruktur som tillåter snabbare butikspåfyllnader minskar behovet av lager i butik och därmed också behovet av kvadratmeter.

För att möta strukturomvandlingen i handeln och skapa en hållbar lösning lär det dock krävas både ömsesidiga och mer raffinerade åtgärder.

Att reducera antalet kvadratmeter ger inte bara sänkta hyreskostnader för hyresgästen utan rimligtvis även gynnsamare förutsättningar att upprätthålla kvadratmeterpriserna för fastighetsägaren.

Det mindre butiksformatet i kombination med mer flexibla hyresvillkor borde också i högre grad attrahera och sänka tröskeln för den renodlade e-handlaren att ta klivet ut i den fysiska världen.

När butiken går från att vara en isolerad säljkanal till en mer utvecklad roll som möjliggörare i andra kanaler behöver den i vissa fall bestyckas med nya logistiska förmågor.

En del i detta innebär att lokalernas fysiska infrastruktur måste anpassas. Att i butik plocka och packa order för upphämtning eller hemleverans kräver särskilda ytor med egenskaper som i all väsentlighet skiljer sig från traditionella exponeringsytor.

Även ökade krav på snabb och smidig åtkomst för inkommande och utgående gods fordrar i många fall anpassningar och innovativ byggnadsteknisk utveckling.

Innovativ och snabbfotad är väl kanske inte vad som främst kännetecknar en fastighetsbransch som ofta gömmer sig bakom det attraktiva läget och långa avtal. Det är nu hög tid att ändra på det.

För att anpassa lokalerna till sitt nya uppdrag krävs betydande produktutveckling. Inte desto mindre måste detaljhandlaren utmana sina logistiklösningar och vara en tydlig kravställare mot sin hyresvärd. Allt annat lika, så kan vi hursomhelst inte förlita oss på att sänkta kvadratmeterhyror kommer att ha någon avgörande betydelse för detaljhandelns framtida välbefinnande.

Tobias Jonasson

Tobias Jonasson,

senior rådgivare och partner på konsultföretaget Mysigma

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev