Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Handels styr Titanic rakt mot isberget med sin omoderna syn på lönesättning”

Svensk detaljhandel mår dåligt och många bolag sliter med lönsamheten. Den digitala revolutionen pågår och näthandeln ökar ständigt sina marknadsandelar. Handels måste överge sin omoderna syn på lönesättning för att möjliggöra för handeln att ställa om verksamheten och möta den nya konkurrensen.

Publicerad: 9 oktober 2017, 07:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Shutterstock


Ämnen i artikeln:

HandelsSvensk HandelPersonalDigitalisering

Min bild är att styrman (Svensk Handel) följer kursen som kaptenen (Handels) dikterat. Om ingen kursändring sker är en frontalkollision oundviklig. Frågan är om arbetsmarknadens parter aktivt ska anpassa detaljhandeln till det moderna sättet att handla eller sitta stilla i båten och hoppas på att butiksdöden inte inträffar?

Näthandeln kommer att öka sin nuvarande marknadsandel på bekostnad av försäljningen som sker i fysiska butiker. Hypoteserna varierar, men det förefaller finnas en samstämmighet att näthandeln tar en tredjedel av marknaden inom en tioårsperiod. Främst är det pris, tillgänglighet och enkelhet som driver denna utveckling. De ekonomiska konsekvenserna för fysiska butiker blir dramatiska med konsekvensen att många butiker måste stänga.

Utbudet på nätet är enormt. Beroende på vad man är ute efter kommer det att finnas behov av kunskap och guidning inom vissa segment, varugrupper och produkter. Butikers roll i framtiden kommer handla om just kunskap och inspiration. Tidigare affärsmodell baserat på massmarknadsföring för att driva kunder till butik, som hade rollen som ”distributionspunkt”, fungerar inte längre lika bra. Nu kan producenter nå kunderna direkt via näthandeln och kortsluta butikerna.

Därför måste innehållet i butik bli annat än just vara/pris. Samtidigt måste butikspriserna anpassas mot de priser som gäller på nätet.

För butikshandeln innebär detta följande nya inriktningar:

■ Ökad utbildning av personal för att utveckla yrkeskunskap.
■ Reduktion av personalomsättning för att behålla kompetens och kunskap i butiken.
■ Utveckla erbjudandet mot kunskap och inspiration.
■ Våga välja bort sortiment som är klart billigare på nätet och enbart sälja produkter med tillräcklig marginal för att täcka direkta och indirekta kostnader.
■ Anpassning av priser till näthandelsnivå med lägre intjäning per artikel.

Dagens lönemodell utgår från ett gammalt synsätt där Handels önskar bestraffa öppettider utanför normala kontorstider. Det innebär i praktiken att deltidsanställda och extrapersonal tar en oproportionerligt stor del av butikens löneutrymme.

I stället för att de butiksanställda, som har butiksdrift som yrke och som utgör ryggraden i butiken, får rejälare löner erhåller ofta studenter och extrapersonal, som jobbar helger och andra obekväma arbetstider, högre lön än kärntrupperna. Men söndagar är inte obekvämt för studenter utan en ytterst bra dag att jobba.

Man måste göra reflektionen vem Handelsanställda faktiskt företräder? Gamla politiska ideal eller sina medlemmar?

Oavsett är det hög tid att besluta om en kursändring så att styrman inte behöver navigera båten rakt mot isberget. Men det handlar inte om att reducera det totala löneutrymmet utan att i stället ge butikerna möjlighet att utveckla yrkeskunskap och chans att möta näthandeln med de konkurrensfördelar butikspersonal faktiskt kan ge.

Jag uppfattar att Handels är en starkare aktör än Svensk Handel. Därför lägger jag ett stort ansvar på Handels i denna fråga – en fråga som Svensk Handel historiskt sett har misslyckats att driva.

Dagens lönemodell utgår från ett gammalt synsätt där Handels önskar bestraffa öppettider utanför normala kontorstider.

Men det kanske finns en förklaring. Frågan är nämligen viktigare för små butiker än större enheter och kanske är det en förklaring till att tongivande styrelseledamöter inom Svensk Handel haft begränsat intresse i frågan.

Näthandeln är främst ett logistikupplägg. Därför kan man operera med Transports kollektivavtal. Alltså olika förutsättningar för olika aktörer på samma marknad. Resultatet blir att fackliga avtal gynnar den ene men straffar den andre. Så kan vi inte ha det!

Jag uppmanar både Handels och Svensk Handels tjänstemän att agera. Det är dags att vara realist och inse allvaret i nuvarande marknad samt skapa förutsättningar för butikerna och dess anställda att utvecklas genom moderniserade kollektivavtal. Det är arbetsmarknadens parter skyldiga butiksanställda och dess arbetsgivare.

Björn Krasse

Med erfarenheter som vd och styrelsemedlem för 7-Eleven, Pressbyrån, Espresso House, Cervera, Claire's, Glitter, Akademibokhandeln, Ica Meny och Hööks.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev