Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Handels: ”Ob-tilläggen är ingen lön – det är en ersättning för just sämre arbetsvillkor”

Björn Krasse sprider myter! Det skriver Handelsanställdas förbund i en replik på hans debattinlägg. De menar att han blandar ihop lön och ersättning samt att det är fel att hävda att lönsamheten i detaljhandeln är pressad.

Publicerad: 11 oktober 2017, 07:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Björn Krasse hävdar i en debattartikel att Handels störtar den svenska handelssektorn i fördärvet med en omodern syn på lönesättningen. Orsaken till att det ska vara Handels fel är att Krasse menar att arbetsgivarna Svensk Handel är svaga i jämförelse med Handels.

Det är en märklig artikel som presterats. För det första pekar Krasse på den pågående strukturomvandlingen med ökad näthandel som kommer att förändra butikshandeln. Han tar bland annat upp att det kommer krävas ökad yrkeskunskap, utbildning och mer utvecklade färdigheter för att jobba i butiker. Detta är också något som Handels menar och vi har publicerat flera rapporter om detta.

Vi delar denna bild men kan också se ett växande problem med svårigheter att få tag på rätt arbetskraft. För att kunna konkurrera om arbetskraften behövs förbättrade villkor, högre löner och fler heltider. Just därför arbetar vi nu mer intensivt för en bättre fungerande lokal lönebildning utifrån lönesystem som ska stimulera just denna arbetskraft att söka sig till handeln. Något som Krasse verkar ha missat.

Men det är inte lönerna han skjuter in sig på. Istället är det en artikel som handlar om ob-tilläggen. Ob-tillägg är inte någon lön. Det är en ersättning för just sämre arbetsvillkor, något som handeln måste kunna kompensera för om den vill attrahera och behålla kunnig arbetskraft.

Krasse sprider myter! Han hävdar att lönsamheten är pressad samtidigt som lönsamheten under de senaste åren varit historisk höga. Han hävdar att studenter och extrapersonal har högre lön än kärntrupperna. Men det är inget som vi kan se i någon som helst statistik. Tvärtom visar det sig till och med att av de som får ut ob-tillägg i handeln, får de äldre ut mer än yngre.

Han hävdar att studenter och extrapersonal har högre lön än kärntrupperna. Men det är inget som vi kan se i någon som helst statistik.

Kritiken mot ob-tilläggen döljer ett förakt för kvinnodominerade branscher. Det är aldrig så att exempelvis skift-ersättning eller andra ersättningar som ges till manligt dominerade områden ifrågasätts. Men så fort det handlar om kvinnodominerade områden menar man att de olägenheter som finns med att jobba kvällar och helger inte ska kompenseras. Det är stötande.

Handels ser fram mot att konstruktivt arbeta med vår motpart för en mer modern lönebildning i handeln. Vi utgår från att även de försvarar vårt gemensamma avtal mot den här typen av felaktigt påhopp som Krasse gör.

Läs mer: ”Handels styr Titanic rakt mot isberget med sin omoderna syn på lönesättning”

Linda Palmetzhofer

1:e vice förbundsordförandeför
Handelsanställdas förbund

Per Bardh

Avtalssekreterare för Handelsanställdas förbund

Per Bardh

Avtalssekreterare för Handelsanställdas förbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev