Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Handeln måste öka omställningstakten – och satsa på de anställda”

Endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande åren. Samtidigt står vi sannolikt inför en lågkonjunktur som kommer att drabba handeln hårt. Nu måste branschen öka omställningstakten och satsa på de anställdas kompetensutveckling, skriver Unionens ordförande Martin Linder.

Publicerad: 23 augusti 2018, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Shutterstock


Ämnen i artikeln:

Forskning och utbildningPersonal

Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur, med stark jobbtillväxt och sjunkande arbetslöshet. I ett sådant läge är det lätt att slå sig till ro och förlita sig på gamla meriter. Det vore ett misstag. För även om mycket talar till Sveriges fördel just nu så finns det skäl till oro.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi organiserar 650 000 tjänstemän i privat sektor varav många befinner i sig i frontlinjen av den tekniska utvecklingen och verkar på en global arena. För oss är det centralt att förstå hur omvärlden påverkar företagens villkor och vad som ligger i korten framöver.

I vår senaste konjunkturprognos kan vi utläsa tydliga tecken på att vi har passerat toppen på högkonjunkturen. Detaljhandeln sticker ut i prognosen och där är lönsamhetsläget redan ansträngt. Särskilt problematiskt är lönsamheten inom sällanköpshandeln.

Parallellt förändrar digitaliseringen branschen i grunden, en process som lär accelerera i takt med att konjunkturen försämras och prispressen ökar.

Det är därför oroväckande att endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande tre-fem åren, enligt en färsk undersökning från Unionen.

Läs mer: ”Det finns inga genvägar för att klara av framtidens personalförsörjning”

Trots det skriande behovet av digital kompetens så är det endast vart femte företag som prioriterar de anställdas möjlighet till utveckling, enligt undersökningen.

Handelns konkurrenskraft är helt beroende av att de som jobbar kan möta de förändrade kompetenskrav som uppstår. Företagen har ett ansvar att bedriva strategiskt, systematiskt och verksamhetsnära kompetensutvecklingsarbete på arbetsplatserna.

Unionens undersökning visar att närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som de inte räknar med att kunna få via sin arbetsgivare. Hälften av dem behöver utbildningen inom tre år.

Behovet av politiska reformer för att rusta arbetskraften, och därmed stärka konkurrenskraften, är stort. Det handlar bland annat om ett nytt studiemedelssystem, ett nytt uppdrag till högskolan att möta yrkesverksammas behov samt förbättrade möjligheter till validering av reell kompetens.

Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras.

Martin Linder

Ordförande, Unionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev