Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Guida kunderna – tydliga incitament är nyckeln till hållbar handel

Vi måste minska vårt klimatavtryck. Men kunderna klarar det inte själva. Detaljhandeln måste guida kunderna på vägen genom både differentierad prissättning och tydligare klimatinformation, skriver WSP-konsulten Ulf Rämme.

Publicerad: 30 september 2020, 11:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Shutterstock


Ämnen i artikeln:

Detaljhandeln

I enlighet med Parisavtalet har världens länder kommit överens om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till som mest två grader Celsius. För att nå detta mål behöver dramatiska anpassningar av såväl konsumtion som livsstilar genomföras eftersom detta bedöms ge snabbare effekter på utsläppsnivåerna än de som förväntas uppstå av teknologiska landvinningar i produktion, transport och infrastruktur.

Hushållens konsumtion utgör en majoritet av de konsumtionsbaserade utsläppen.

I Sverige genererar hushållens konsumtion utsläpp motsvarande 5,2 ton koldioxidekvivalenter per capita varav konsumtionen av detaljhandelsvaror utgör omkring 40 procent. För att nå Parisavtalets målsättning behöver de genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläppen på global nivå reduceras till omkring 3,0 ton koldioxidekvivalenter per capita omkring år 2030. I ett svenskt sammanhang innebär detta, med oförändrade utsläppsmängder och samma konsumtionsmönster som i dag, att såväl per capita-konsumtion som utsläpp från detalj-handelskonsumtion behöver halveras fram till år 2030.

Läs mer: Värderingsstyrda affärer lönar sig – så lever kedjorna upp

Mycket talar alltså för att resan till en hållbar detaljhandelskonsumtion förväntas bli både lång och smärtsam. Sannolikt kan vi komma en bit på väg mot målet genom växande e-handel med ökat inslag av samdistribution, större inslag av second hand och cirkulärekonomi, mer vegetabilisk livsmedelskonsumtion, förändrade produktionstekniker, nya material, materialåtervinning och ändrade transportmönster i samband med inköpsresor. Vi får dock inte ha för stora förhoppningar. Tvärtom, under den senaste tioårsperioden har utsläppen från detaljhandelskonsumtion minskat med drygt 20 procent per capita varför det på frivillighetens väg bedöms vara är närmast omöjligt att nå en hållbar konsumtion och i förlängningen en hållbar handel omkring år 2030.

Resan till en hållbar detaljhandelskonsumtion förväntas bli både lång och smärtsam.

För att påskynda övergången till en hållbar konsumtion behöver både piskor och morötter tydliggöras och förstärkas. Beträffande det förra har nyligen skatt på plastpåsar införts och i dagarna föreslås ett införande av skatt på engångsbestick samt matlådor i plast börja gälla från och med hösten 2021.

Utmaningen med dessa insatser är att de endast berör eller föreslås beröra specifika produkter och därigenom inte kommer åt den grundläggande problematiken. För att begränsa konsumtionen på ett mer generellt plan ligger det därför inte långt bort att, med stor risk för inneboende effektivitet, föreslå införande av en generell koldioxidskatt av detaljhandelsvaror baserat på utsläpp i samband med produktion, transport och distribution mellan avsändande och mottagande företag.

Läs mer: Företaget sätter hållbarhet före tillväxt – med svarta siffror

Den stora kraften ligger emellertid i att branschens företrädare och detaljhandelsföretagen ger konsumenterna incitament att förändra synen på sin konsumtion men också att de, med inspiration från andra branscher, tydliggör att de inte accepterar och inte har för avsikt att göra affärer med samarbetspartners och producenter vars verksamhet lämnar ett negativt klimatavtryck.

För att påskynda övergången till en hållbar konsumtion behöver både piskor och morötter tydliggöras och förstärkas.

Konsumenternas möjlighet att fatta inköpsbeslut som är bra för miljön begränsas, med få undantag, av bristfällig eller helt frånvarande information kring produkternas klimatpåverkan. Genom att avkräva producenterna miljödeklaration skulle detaljhandelsföretagen ges möjlighet att införa ett transparent och spårbart verktyg för att informera om varors ursprung, produktionsförutsättningar och miljöpåverkan. Detta skulle, i kombination med nya lojalitetsprogram och/eller prissättningsmodeller som premierar klimatsmart konsumtion och straffar det omvända, underlätta för konsumenterna att fatta rätt beslut i samband med sina inköp och därigenom snabba på en frivillig övergång till en hållbar konsumtion.

Läs mer: Begagnat-boom slår mot nyhandeln

Ulf Rämme

Ulf Rämme

Senior konsult på WSP

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Detaljhandeln

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev