Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”För att undvika överraskningar bör lagret ha en aktiv roll i utvecklingen”

Antalet artiklar påverkar förutsättningarna att bedriva en effektiv lagerverksamhet. Ofta försummas dock lagrets intressen när sortimentet ska utvecklas, vilket kan ge upphov till skenande kostnader och bristande leveransförmåga, skriver Tobias Jonasson.

Publicerad: 15 maj 2020, 11:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I ett företag finns ett slags inbyggd målkonflikt i synen på antal artiklar och vilket sortimentet som ska tillhandahållas kunderna. I strävan mot att öka intäkterna och manövrera sig i konkurrensen tenderar sälj- och marknadsperspektivet ha en jäsande effekt på sortimentet.

För att företaget ska vara ett alternativ för fler kunder och kunna tillägna sig en allt större del av kundens plånbok läggs nya produkter och varianter till i sortimentet. Ur lagrets perspektiv finns däremot många anledningar till att begränsa antalet artiklar.

Att lagra och hantera varor på ett lager är förenat med kostnader. Detta innefattar exempelvis kostnader för lokaler, personal samt olika typer av lagrings- och hanteringsutrustning.

Hur effektivt lagringen och hanteringen kan utföras påverkas i hög grad av antalet lagerförda artiklar. Exempelvis finns ett direkt samband mellan antalet lagerförda artiklar och den totala lagringsvolymen.

Ju fler artiklar, desto större lagringsvolymer behöver förvaras och hanteras. Ökande lagringsvolymer tenderar även att leda till ökad risk för inkurans och kassationer av varor. Dels på grund av att fler produkter riskerar att skadas i hanteringen och dels på grund av en ökad risk att varorna blir gamla.

Läs mer: ”Lagret har tagit klivet in i finrummet – spelar central roll i framtiden”

Även de fysiska egenskaperna på artiklarna i sortimentet har en väsentlig påverkan på förutsättningarna att bedriva lagerverksamhet. För en effektiv lagring och hantering krävs rätt utrustning och hjälpmedel. Att blanda artiklar med olika lagrings- och hanteringsmässiga förutsättningar kan därmed leda till en dyr lagerdrift präglad av undantag och speciallösningar. Omständigheter som även begränsar möjligheten att utnyttja potentialen i ökad automatisering.

Däremot måste det finnas en medvetenhet kring hur olika val påverkar förutsättningarna på lagret.

Det finns inget allmängiltigt svar på hur ett sortiment ska se ut eller hur många artiklar som ska ingå. Däremot måste det finnas en medvetenhet kring hur olika val påverkar förutsättningarna på lagret. Att inte väga in vilka konsekvenser ett beslut får på lagerverksamheten kan nämligen bli en kostsam historia som även kan påverka leveransförmågan och därigenom även intäkterna.

För att undvika obehagliga överraskningar bör med andra ord lagret ha en aktiv roll i företagets sortimentsutveckling.

Tobias Jonasson

Tobias Jonasson,

nytillträdd vd och koncernchef på Insitepart

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev