Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det finns inget otäckt med stora prisökningar – differentiering är nyckeln till framgång” 

SCB rapporterade nyligen att inflationen var nio procent i augusti. Det är dock stora skillnader mellan olika produkter, prisökningarna varierar. Företag har en tendens att bemöta prisökningar likartat, men differentiering är fortsatt nyckeln till framgång skriver Andreas Jonason och Felix Mörée på Simon-Kucher & Partners.

Publicerad: 5 oktober 2022, 11:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Felix Mörée och Andreas Jonason på Simon-Kucher & Partners.


Produkter påverkas inte likadant av inflationen, det kan vi se i statistiken. Detsamma gäller kunder, deras priskänslighet varierar stort. Det är logiskt, i och med att kunder får olika värde ur produkterna. Företag måste ta hänsyn till betalningsviljan i sina åtgärder, de mesta konkreta är:

Förstå kundernas betalningsvilja: Olika kunder har olika priskänslighet, se till att du förstår och använder kundvärde och betalningsvilja per kund. Kunder som ser större värde i dina produkter är mer öppna för att acceptera en prisökning än en kund som ser mer begränsat värde.

Höj priser ofta och lite, snarare än sällan och mycket: Kunder är generellt mindre priskänsliga för en liten höjning än en stor höjning. Fler, men mindre, höjningar leder till ett överlag mindre volymtapp. Detta i och med kundens referenssystem för pris och värde inte förändras i en för drastisk takt.

”Att övervinna inflationen kräver att företag agerar snabbt. Men i den stressen bör inte de grundläggande prissättningsreglerna glömmas”

Det finns en rad andra initiativ ett företag kan genomföra i tider av inflation för att öka intäkterna och marginalerna. Några beprövade metoder i tider av inflation är:

Förstärk prissättningskraften: Förmågan att ta betalt och att höja priserna kan påverkas genom ett företags prissättningskraft. Denna kan påverkas genom att öka värdet av produkten (genom till exempel innovationer) och att träna säljkåren i effektiv värdeargumentation.

Se över paketeringen: Produktens paketering och innehåll kan justeras för att bättre tillmötesgå kunders betalningsvilja. Exempel är att dela upp tjänster, så som att ta separat betalt för en väska på planet. Motsatsen till uppdelning kan vara att föredra i vissa sammanhang, kombinera tjänster för att fånga hela betalningsviljan, likt en hamburgermeny.

Se över prismodellen: Då produkter blir för dyra, kan en alternativ prismodell vara att föredra. Så som exempelvis betalning per användning, som gör att kunder bara betalar för det värde de får.

Att övervinna inflationen kräver att företag agerar snabbt. Men i den stressen bör inte de grundläggande prissättningsreglerna glömmas: pris ska vara lika med värde

Andreas Jonason, managing partner, Simon-Kucher & Partners
Felix Mörée, director, Simon-Kucher & Partners

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev