Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är viktigt att ha en korrekt bild av hur handeln klarat strukturomvandlingen”

Detaljhandeln har, trots strukturomvandlingen, haft en god utveckling. Att företagen har en annan bild kan påverka såväl investeringar som personalförsörjning, menar Handels.

Publicerad: 17 juni 2019, 07:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Handeln har de senaste åren genomgått en strukturell omvandling. Digitalisering, växande e-handel, ändrade konsumtionsmönster och organisatoriska förändringar har satt press på äldre strukturer.

Två olika bilder ställs ofta mot varandra. En är att strukturomvandlingen pressat branschens vinster och marginaler, att kostnader för inköp, löner och hyror har gått upp och att ökad konkurrens gjort att priserna inte kunnat höjas i motsvarande grad.

En annan bild är att branschens anställda och företagare har klarat denna omvandling väl och att det inte påverkat vinster och lönsamhet negativt.

Hur branschen hittills har klarat av denna strukturomvandling svarar vi på i rapporten ”Hur har handelns vinster och lönsamhet påverkats av strukturomvandlingen?”.

Vi undersöker hur vinster och lönsamhet utvecklats i handeln mellan 2008 och 2017 – en tid med snabb digitalisering, ökad e-handel och strukturomvandling. En period med såväl låg- som högkonjunktur.

De data vi har från SCB visar att branschen trots strukturomvandlingen haft en god utveckling.

Vinsterna har ökat mer än personalkostnaderna och vi ­finner inget stöd för att högre personalkostnader skulle ge lägre vinster och lönsamhet.

Vinsterna – i form av rörelsevinst i kronor – har med hänsyn tagen till såväl marknadstillväxt och priser, ökat med 42 procent. Ett oväntat resultat är att sällanköpshandeln har varit drivande i denna vinstökning. Denna del av handeln brukar annars beskrivas vara mest pressad av den strukturella omvandlingen. Även lönsamheten (rörelsemarginalen) har haft en trendmässig ökning under perioden.

När vi till sist undersöker vinster i relation till personalkostnader får vi fram intressanta resultat.

Vinsterna har ökat mer än personalkostnaderna och vi ­finner inget stöd för att högre personalkostnader skulle ge lägre vinster och lönsamhet.

Tvärtom finns det tydliga indikationer på att det långsiktigt kan löna sig att satsa på personalen.

Det är viktigt att ha en korrekt bild av hur handeln klarat strukturomvandlingen. Om branschen präglas av en dyster bild – som inte stämmer – kan det få negativa effekter på såväl investeringar som på personalförsörjning.

Personalkostnader bör ses som sociala investeringar. Personalen är en avgörande faktor för hur enskilda företag hanterar strukturomvandlingen. Personal­investeringar lönar sig i längden.

Stefan Carlén,

chefsekonom och utredningschef, Handels

Martin Rosenström,

utredare, Handels

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev