Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är ett gemensamt ansvar att skapa en socialt hållbar utveckling i näthandeln”

Det läggs för mycket ansvar på konsumenten och företagen bör ta ett större ansvar att ge tydlig, begriplig och användbar information så att deras tjänster kan användas av alla konsumenter. Det skriver Sveriges Konsumenter ihop med ett antal organisationer.

Publicerad: 15 mars 2018, 09:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Idag firas den internationella konsumentdagen, World Consumer Rights Day, av konsumentrörelsen runt hela världen. Temat för dagen är säkra och rättvisa digitala marknadsplatser för alla konsumenter. Sveriges Konsumenter för som medlem av Consumers International, tillsammans med ett antal andra organisationer här fram ett svenskt perspektiv.

Näthandeln slår rekord och debatten har gått på högvarv kring konsumentens ansvar vid lågprishandel över nätet från Kina. Samtidigt finns det många som upplever svårigheter i handel på internet. I en enkät som Sveriges Konsumenter genomförde 2017 uppgav hälften av de tillfrågade att de avbrutit köp, dels på grund av att webbsidan varit svår att navigera på, dels att produktinformationen varit bristfällig. Nästan hälften har avbrutit köp för att det tillkommit kostnader och mer än var tredje har avbrutit köp på grund av obegriplig information och för att det inte gick att jämföra produkter på ett bra sätt.

Ett liknande resultat går att utläsa i en ny undersökning riktad direkt till personer med olika slags funktionsnedsättningar som genomförts av Begripsam på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket.

Nästan hälften har avbrutit köp för att det tillkommit kostnader och mer än var tredje har avbrutit köp på grund av obegriplig information

De båda undersökningarna visar på att företag och utvecklare av tjänster skulle kunna nå betydligt fler användare i mycket större utsträckning än vad som sker i dag. Att redan från början skapa universellt utformade tjänster och produkter gör att man slipper ta till dyra särlösningar i ett senare skede eller att stora konsumentgrupper helt exkluderas.

Digital handel tar i allt snabbare takt och större utsträckning marknadsandelar från den fysiska och blir en allt viktigare del i konsumenters vardag. Oavsett hur morgondagen ser ut så tjänar alla på att handeln är tillgänglig. Den senaste tiden har företrädare för handel och myndigheter debatterat olika brister i tillsyn, efterlevnad av reglering och hantering av den explosionsartade e-handeln från tredjeland och framförallt billiga och ofta ohållbart producerade produkter från Kina.

IFRÅGASÄTTS. Artikelförfattarna är kritiska till att konsumentminister Per Bolund vill lägga mer ansvar på konsumenten när det gäller trygg e-handel.

Vi anser att det är oroande att såväl konsumentminister Per Bolund som generaldirektörerna för Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen, Konsumentverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Tullverket och Swedac föreslår att ansvaret vid näthandel ska ligga på konsumenten att säkerställa att företaget är pålitligt och produktkvalitet och -säkerhet är hög.

Redan idag läggs för mycket ansvar på konsumenten och företagen bör ta ett större ansvar att ge tydlig, begriplig och användbar information så att deras tjänster kan användas av alla konsumenter oavsett funktionsförmågor eller preferenser.

Vår uppföljande undersökning av mobilbranschens e-handelssidor från hösten 2017 visar att konsumenterna fortfarande efterfrågar tydlig och begriplig information om varor, tjänster och frågor rörande exempelvis ångerrätt. Det är fortsatt svårt för konsumenter att på ett enkelt, tillfredsställande och säkert sätt kunna handla i butik och på nätet, i synnerhet om du har en kognitiv funktionsnedsättning. Vi vill hjälpa handeln och myndigheterna att erbjuda sina tjänster till alla och pekar därför i riktning mot universellt utformade lösningar. Det är nödvändigt för vissa, men bra för alla.

Vi vill hjälpa handeln och myndigheterna att erbjuda sina tjänster till alla och pekar därför i riktning mot universellt utformade lösningar

Att agera tillgängligt är att agera hållbart. Det borde vara en självklarhet för aktörer inom svensk handel. För att uppnå en hållbar utveckling måste vi också arbeta med de sociala delarna i begreppet. I år kommer de första rapporterna sedan lagen om företags hållbarhetsrapportering började gälla och många företag använder sig av GRI:s ramverk för sin hållbarhetsrapportering. Men de företag som vill agera hållbart bör utgå från standarden ISO 26000 – Vägledning om socialt ansvarstagande där bland annat universell utformning och tillgänglighet är centrala delar. Myndigheten för delaktighet har gjort det möjligt att kostnadsfritt ladda hem en vägledning.

Redan nu ska myndigheter ställa krav i upphandlingen av informationsteknik så att alla produkter, system, tjänster, miljöer och inrättningar ska kunna användas av personer med all slags funktionsförmåga.

Avslutningsvis anser vi att det är ett gemensamt ansvar, och det ligger i statens, myndigheters, företags och konsumenters gemensamma intresse, att skapa en hållbar utveckling inom den digitala handeln. Vi behöver därför samarbeta, dra lärdomar av andra och varandra för att hitta framgångsrika vägar och bredda synen på vilka behov och förutsättningar våra användare har. Gör vi det finns utmärkta möjligheter för svenska företag att bli världsledande i socialt ansvarstagande, öka sina intäkter och få nöjdare kunder.

Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Elisabeth Wallenius, Ordförande i Funktionsrätt
Lillemor Holgersson, 1:a Vice Ordförande FUB
Cecilia Boestad, Förbundssekreterare Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Agneta Söder, Ombudsman Autism- och Aspergerförbundet
Kerstin Ivarson Ahlstrand, Representant för Begripsam AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev