Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Den framtidssäkrade detaljhandeln kräver ett logistiskt cirkustrick”

Detaljhandeln är mitt i en omfattande förändring. Hur varorna görs tillgängliga för kunden är en avgörande del i det. Och framtidens logistikutmaningar i är inget för fegisar. Det skriver Tobias Jonasson på konsultföretaget Mysigma.

Publicerad: 18 april 2019, 06:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Shutterstock


Detaljhandeln är mitt i en omfattande förändring. Det pågår en febril aktivitet bland detaljhandelns aktörer att försöka förstå och anpassa sig till nya förutsättningar och ta tillvara på de affärsmöjligheter som uppstår som en följd av det demografiska skiftet, ökad kundfragmentering och inte minst en accelererande teknikutveckling.

En avgörande del i anpassningen och i flera avseenden det kanske mest utmanande arbetet har att göra med hur varorna ska göras tillgängliga för kunderna – logistik.

Logistik handlar om att förbättra effektiviteten i företag och därmed åstadkomma en positiv lönsamhetspåverkan. Att logistiken har effekt på ett företags kostnader är uppenbart för de allra flesta.

Att driva lager och transportera varor kostar pengar som med olika förutsättningar och prestationer ger olika utfall på kostnadssidan. Den lite mer insatte vet också att logistiken både direkt och indirekt även påverkar intäkterna.

Rätt prestation i sammanhanget kan skapa en konkurrensfördel som blir avgörande för hos vem kunden väljer att göra sitt inköp. Omvänt kan en icke-prestation leda till att kunden istället väljer att köpa sin vara från någon annan. Förenklat har den intäktspåverkande delen av logistiken att göra med vilken leveransservice man erbjuder sina kunder, det vill säga hur enkel och smidig kunden upplever leveransen.

Detaljhandeln har på kort tid ”drabbats” av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel

Service är dock förenat med kostnader, varför fastställandet av rätt serviceåtagande blir en balansakt mellan å ena sidan grad av leveransservice å andra sidan kundens vilja att täcka upp för de resurser som åtgår för att leverera samma service. Denna logistiska tyngdlag är fullständigt grundläggande och gäller för alla kommersiellt drivna branscher och flöden.

Detaljhandeln har på kort tid drabbats av nya förväntningar och krav som upplevs sätta den logistiska tyngdlagen ur spel. När kunderna plötsligt förväntar sig radikalt snabbare och mer bekväma leveransalternativ, samtidigt som man inte är villig att betala för de merkostnader som uppstår, förskjuts tyngdpunkten och balansakten får slagsida.

På kort sikt har situationen hanterats genom att i vissa fall helt enkelt bortse från kundernas nya förväntningar och i andra fall genom att agera på kraven utan att ha täckning för kostnaderna. Varken att leverera mindre än kundens förväntningar eller att med redan stressade rörelsemarginaler ta på sig ofinansierade kostnader är emellertid hållbart i längden.

Den slitna klyschan att vara relevant för sina kunder och att framtidssäkra sin verksamhet är  direkt kopplad till detaljhandlarens logistiska förmågor. Nyckeln ligger i att lyckas återställa jämviktstillståndet i balansövningen genom att tillgodose kundernas nya krav på tillgänglighet och leverans med i princip oförändrade kostnader.

För att reda ut uppgiften krävs en utpräglad innovationsförmåga och kunskap i hur modern teknik, på samma sätt som lindansarens balansstång, kan bidra till stadga och parera jämvikten. I frånvaro av facit krävs beslutsamhet och handlingskraft, men framförallt mod.

Framtidens logistikutmaningar i detaljhandeln är inget för fegisar. Lindansen i sin nya kontext är ett halsbrytande cirkustrick helt utan säkerhetslinor.

Tobias Jonasson

Tobias Jonasson,

senior rådgivare och partner,  konsultföretaget Mysigma

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev