Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dags att kasta myten om butiksdöden på historiens skräphög

Den fysiska handeln mår i stort sett bra. E-handeln är bara en del av en evolutionär process vars långsiktiga effekter på antalet fysiska butiker är en krusning på oceanens yta. Ordet butiksdöd är därför bara en myt, skriver Ulf Rämme på WSP.

Publicerad: 10 juni 2019, 07:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: David Jansson


Ämnen i artikeln:

Butik

För de som håller på med eller är intresserade av detaljhandelns utveckling har begreppet ”butiksdöden” seglat upp som ett av de mest använda orden för den omvandling som handeln nu genomgår.

Begreppet är problematiskt av tre skäl: För det första därför att det är riktningsbestämt och implicerar att det bara finns ett fåtal utgångar av den utveckling som just nu pågår. För det andra, därför att det okritiskt hämtats och översatts från det amerikanska begreppet ”Retail Apocalypse” vilket används för att karakterisera det stålbad som de stora kedjeföretagen, särskilt varuhuskedjorna, genomgår i Nordamerika till följd av e-handelns expansion sedan inledningen av 2010-talet. Begreppet andas, för det tredje, historielöshet!

Detaljhandelns utveckling kan i ett historiskt perspektiv liknas vid en evolutionär process där förändrade inköpsvanor samt organisatoriska och/eller tekniska innovationer ständigt driver handelns utveckling framåt.

E-handelns kraftiga tillväxt i Sverige går inte att förneka. Visst har det skett ett teknikskifte men dess långsiktiga effekter på den fysiska handeln kan i ett historiskt perspektiv ifrågasättas. Inte minst därför att utvecklingen i Sverige såväl på kort som lång sikt skiljer sig från utvecklingen i Nordamerika på flera punkter.

Den moderna handeln såsom vi känner till den uppstod i kölvattnet av 1980-talets fastighetskris samt den djupa och utdragna ekonomiska krisen under 1990-talet. Den efterföljande strukturomvandlingen kom att öka den geografiska koncentrationen såväl inom stordrift som professionalism.

E-handelns kraftiga tillväxt i Sverige går inte att förneka. Men dess långsiktiga effekter på den fysiska handeln kan i ett historiskt perspektiv ifrågasättas.

Strukturomvandlingens effekter var så djupa och långtgående att den tidigare småskaliga och från kedjorna fristående detaljhandeln utvecklades till en reminiscens av en förfluten tid. En lokal kuriositet ofta belägen i slätt- eller tundralandskap långt ifrån de täta, diversifierade och starkt växande marknaderna i större städer och regioner.

Under 2000-talet har denna utveckling förstärkts och antagit nya former till stor del på grund av en accelererande teknikutveckling och ändrade konsumtionsvanor. Små och många gånger olönsamma eller otidsenliga företag och butiker har fortsatt slagits ut medan kedjeföretagen länge var relativt resistenta.

På senare år har lägre tillväxt och en ökad konkurrens medfört att ett fåtal kedjeföretag fått offras på strukturomvandlingens altare. Andra låter ompröva historiska expansionsbeslut och affärsmodeller i takt med att insikten om e-handelns potential och långsiktiga effekter mognar. Som en följd av detta har många kedjeföretag börjat se över och modernisera sina butiksbestånd och sitt utbud.

Jag vågar påstå att den fysiska handeln i stort mår bra och att e-handeln är en del av en evolutionär process vars långsiktiga effekter på antalet fysiska butiker är blott en krusning på oceanens yta.

Antalet konkurser har visserligen ökat något på senare tid men konkursfrekvensen, mätt som detaljhandelns andel av det totala antalet konkurser i näringslivet, är relativt konstant.

På samma sätt har lönsamheten i detaljhandeln efter några goda år minskat svagt och även om lönsamheten i handeln är låg relativt andra branscher så ligger den för närvarande i nivå med den långsiktiga trenden i branschen.

Slutligen, även om antalet företag minskat svagt på längre sikt så etableras det nästan lika många företag varje år som det läggs ned. Begreppet ”butiksdöd” är alltså en myt som i den seriösa debatten bör förpassas till historiens skräphög då det riskerar befästa osanningar och leda till att beslut fattas på oklara och felaktiga grunder.

Ulf Rämme

Ulf Rämme,

Seniorkonsult, detaljhandelsexpert och -filosof,  WSP Sverige / Advisory

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Butik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev