Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Avskaffa momsen som blivit ett tillväxthinder i begagnatbranschen”

Att avskaffa momsen på begagnade varor skulle bidra till en ökad tillväxt, fler jobb och en renare miljö, skriver Stina Qubti, grundare av begagnataktören Busfrö nytt & bytt.

Publicerad: 22 februari 2018, 05:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Second hand

Mitt namn är Stina Qubti och jag driver en kommersiell secondhandkedja i syfte att öka återanvändningen av begagnade varor, främst textil.

I vår verksamhet jobbar vi med att rotera dessa varor mellan nya användare på den lokala marknaden, tills dess varorna är uttjänta. En ökad återanvändning minskar som bekant behovet av nyproducerat och bidrar till ett bättre klimat.

Men det finns ett problem. Momskravet på kommersiella aktörer inom begagnathandeln är i dag ett betydande tillväxthinder och har en negativ inverkan på både arbetsmarknad och miljö.

För att illustrera problemet med momskostnaden så tar vi en hoppgunga som exempel. Denna produkt kan gissningsvis användas av åtminstone 30-40 barn innan den är "slut".

Föreställ er nu att en kund lämnar in denna hoppgunga till en begagnatbutik för återförsäljning. Varan har vid inköpstillfället varit belagd med 25 procent moms som betalats av kunden. Butiken säljer sedan samma vara, ofta ett flertal gånger under ett och samma år, och betalar därmed moms om och om igen på en redan beskattad vara. Så här kan det väl inte vara tänkt att det ska fungera, eller hur?

Och det blir värre. Efter endast sex gånger har butiken betalat moms till en totalsumma som överstiger butikens förtjänst på varan! Och då skulle hoppgungan i teorin kunna lämnas in 34 gånger till, och tvingas betalas moms på, innan den är uttjänt. Det är svårt att få lönsamhet i verksamheten när upplägget ser ut så här.

Detta rimmar även illa med regeringens strategi för hållbar konsumtion där man bland annat belyser vikten av att främja utvecklingen mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. ”Målet är att strategin ska bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion" går det att läsa i sammanställningen. Och ändå har man glömt bort alla privata aktörer som länge kämpat dag ut och dag in mot samma mål.

En avskaffad moms skulle ge företagen möjlighet att anställa fler och våga investera i en mer långsiktig utveckling!

Regelverket kring momsen skapar dessutom en orättvis och snedvriden konkurrens mellan ideell (momsbefriad) och kommersiell begagnathandel vilket hotar att slå ut aktörer på en marknad där båda parter behövs. Detta har även EU-kommissionen påpekat tidigare.

I min verksamhet samlar vi in den textil som andra aktörer satt på marknaden och är en viktig del i arbetet med att sluta kretsloppet. Vi bidrar till ett förändrat köpbeteende där konsumenten lär sig att se en begagnad vara som en resurs i stället för ett avfall.

Företagare i begagnatbranschen månar om miljön, tar ett socialt ansvar, bygger samhällsnyttor som ger mervärden lokalt samt bidrar med arbete och sysselsättning. En avskaffad moms skulle ge företagen möjlighet att anställa fler och våga investera i en mer långsiktig utveckling!

Kan vi skapa tillväxt inom hållbart företagande kommer vi säkert att se fler företagare som väljer att starta upp gröna företag, till glädje för oss alla.

Begagnatbranschen är också en bransch som sysselsätter många kvinnor och unga människor. Med en reform för sänkt eller avskaffad moms på begagnat kan paralleller dras till tidigare reformer såsom sänkt krogmoms och därmed fler arbetstillfällen för unga samt införandet av rut-och rotavdragen som sannolikt gjort fler svarta jobb vita.

I dag har vi reducerad moms på bland annat böcker, livsmedel, krog-och restaurangbesök och snart även på naturguidningar. Men varför har vi glömt bort begagnathandeln i detta sammanhang?

Dagens konsumenter är medvetna konsumenter.
Och de har tydligt visat att de värdesätter hållbara alternativ i handelsutbudet.
Nu är det hög tid för våra beslutsfattare att också öppna ögonen och visa sitt stöd för aktörerna inom kommersiell begagnathandel!

Stina Qubti

Stina Qubti,

grundare av Busfrö nytt & bytt.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Second hand

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev