Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Årets utmaningar för branschen"

Publicerad: 14 januari 2016, 09:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Victoria 1/Bigstock


Ämnen i artikeln:

DagligvarorLivsmedelModeKläder

När vi nu går in i 2016 är det i en snabbt föränderlig omvärld. 2015 präglades av osäkerhet, turbulens, krig, terrorism och flyktingströmmar. Osäkerheten i ekonomin fortsätter. För handeln finns fem stora utmaningar 2016:

■ Den stora flyktingströmmen innebär att hela samhället måste göra stora ansträngningar för att människor ska komma i arbete och lära sig svenska. Handeln kommer självklart att vara en del av detta. Här finns också stora möjligheter – både till ny kompetens och till nya kundgrupper.
■ Handeln genomgår en strukturomvandling som inte kommer att avstanna, snarare tvärtom. Det är en utveckling som är spännande och bär med sig stora möjligheter, men som också ställer stora krav. Digitaliseringen och den växande e-handeln pressar konkurrensen och skapar nya konsumentbeteenden. Försäljningen ökar men lönsamheten är pressad och marginalerna små. Kostnaderna för lokaler, personal och dollarn ökar och till sommaren höjs arbetsgivaravgifterna för unga igen. Den internationella konkurrensen gör det svårt att höja priserna.
■ Medvetna konsumenter ställer krav. I Svensk Handels hållbarhetsundersökning uppger nästan varannan konsument att de avstått ett köp under det senaste året på grund av risken för en negativ samhällspåverkan. Sju av tio handlare uppger att ett aktivt hållbarhetsarbete också ökar lönsamheten på kort sikt. Konsumenternas krav på hållbarhetsområdet påverkar hela handeln och de använder sitt inflytande. De senaste tio åren har till exempel försäljningen av ekologiska livsmedel blivit fyra gånger så hög, men det finns fortfarande potential för större volymer.
■ ​Stölder och brott i butiker fortsätter att vara ett gissel. Handlare i Sverige tvingas ta ett orimligt stort ansvar och samhället abdikerar ofta från sitt uppdrag. Här måste politiken och ansvariga myndigheter ta krafttag för att vända utvecklingen.
■ ​2016 präglas också av att vi genomför en avtalsrörelse där nya kollektivavtal ska förhandlas fram. Det är viktigt att vi i det osäkra ekonomiska läge som råder värnar konkurrenskraften. Men avtals­rörelsen handlar också om dem som står utanför arbetsmarknaden. Inte minst med tanke på det stora antalet flyktingar som kommer vore det skadligt att ytterligare driva upp ingångslönerna. Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna komma överens om ansvarsfulla avtal som är bra både för handelns företag, de anställda och de som står utanför.

Med hopp om ett nytt gott handelsår!

Karin Johansson

Vd, Svensk Handel

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev