Växande e-handel ställer krav på klimatsmarta lösningar i hela värdekedjan

Med den växande e-handeln får konsumenterna möjligheter att beställa varor från hela världen. Samtidigt ställs allt större krav på flexibla leveranser. Det innebär att transporter av varor som skickas både fram och tillbaka har ökat kraftigt, något som inte är helt klimatsmart men som kräver lösningar.
Text: Thomas Karlsson
Annons:

– Hållbara fraktalternativ kommer högt upp på agendan. Det räcker inte att bara klimatkompensera, man måste också titta på hela värdekedjan inklusive förpackningar, säger Pia Elster på Asendia.

Det är inte enbart retail-kartan som har ritats om sedan konsumenternas köpmönster har förändrats. Den växande e-handeln har också förändrat den traditionella varulogistiken. I stället för att varorna går från tillverkare till butik, via grossister och centrallager, är det nu ett mer eller mindre fritt flöde av varor, som distribueras på olika sätt – från fabriker, lager eller butiker till olika utlämningsställen eller konsumenternas bostäder.

Även om allt fler e-handelsföretag börjar ta betalt för returerna, är det fortfarande stora mängder varor som returneras, vilket skapar ytterligare transporter.

Fler e-handelsföretag har börjat ta betalt för returerna.

Susanne Sweet är docent på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på hållbarhetsfrågor. Hon menar att frågan är komplex.

– För att ta de växande returerna så handlar det inte enbart om ytterligare transporter. Det skapar också andra problem, till exempel lagringsproblem och en stor administration, säger hon.

Men det ökande antalet transporter är ett miljöproblem i sig, enligt Susanne Sweet.

– Vi måste försöka hitta flera lösningar, beroende på var i värdekedjan man befinner sig.

Susanne Sweet ger några exempel:

  • Handeln måste fundera på sina returpolicies och ta reda på vad konsumenten egentligen vill ha och är beredd att betala för.
  • E-handelsföretagen kan också gå samman och jobba mer med samdistribution för att minska transporterna totalt.
  • ­Transportföretagen kan ändra sina distributionssätt till mer miljövänliga alternativ – det handlar om allt från transportslag till drivmedel.

– Och slutligen bör vi göra konsumenterna mer medvetna om problemen, säger Susanne Sweet.

Hon efterlyser mer forskning och analys av problemen för att e-handeln ska kunna fortsätta utvecklas på ett mer klimatsmart sätt.

För transportföretaget Asendia är hållbarhetsaspekten viktig. Företagets grundare La Poste och Swiss Post var långt före sin tid att sätta hållbarhet i fokus.

– Hållbarhet är en självklarhet för oss och en viktig del i våra kärnvärden, säger Pia Elster, marknadschef för bland annat Norden hos Asendia.

Hållbarhet är en självklarhet för Asendia och en viktig del i deras kärnvärden.

Klimatkompenserar med förnybara energiprojekt

Asendia har i Indien investerat i sju stycken vindkraftverk för att klimatkompensera sina koldioxidutsläpp. De består av 113 turbiner som tillsammans producerar energi för att täcka 600 000 individers behov. Förutom att bidra med ren energi, skapar vindkraftverken även ekonomiska möjligheter lokalt. En del av vinsten från vindkraftverken går direkt till lokala samhällsprojekt, som gratis skolmat, vårdcentraler, vägunderhåll och ekonomikurser.

Det finns också program för att skapa arbetstillfällen och stödja bönder.

Läs mer om Asendias hållbarhetsarbete här.

Det handlar om allt från energisnåla transporter till investeringar i klimatkompenserande projekt.

– Alla våra leveranser inom Europa är i dag koldioxidneutrala, säger Pia Elster.

Hon berättar att man arbetar mycket med rådgivning för kunderna och har bland annat tagit fram en klimatsnurra som visar hur mycket koldioxidutsläpp olika transporter orsakar.

– Vi ser ett stort intresse från handeln att hitta hållbara lösningar, säger hon.

Pia Elster menar att Asendia som leverantör förstås har ett stort ansvar, men att även konsumenterna behöver bidra.

– Att välja gröna alternativ när man checkar ut är ett smart alternativ, även om det kostar några kronor extra. Man bör överväga om det faktiskt inte är helt okej att vänta ett par dagar extra på sin beställning, säger hon.

– Och när det gäller förpackningar och inte minst returer finns det fler och fler hållbara lösningar. På Asendia arbetar vi, tillsammans med våra partner, mycket med just det.

– Men vi både kan och måste tillsammans jobba för en mer miljövänlig e-handel. Och kan vi inte snabbt hitta klimatsmarta alternativ kan vi ändå klimatkompensera, säger Pia Elster.

Ladda ner Asendias hållbarhetsrapport här.

Samma ämne:
Annons:
Annons:
Annons:

Analyser

Loading...