Så får ditt företag ett övertag inom den digitala B2B-handeln

E-handeln har en stor potential inom B2B, men även utmaningar som behöver mötas för att utvecklingen ska ta fart. Det visar rapporten Collector Convert där den svenska e-handeln har analyserats av Collector Bank.
Annons:

– Vår undersökning visar att köpande företag upplever brister inom dagens e-handel. Det går att läsa rapporten som en kritik av hur eftersatt marknaden är på området, men lika gärna att se den som en manual för att utvecklas och ligga steget före. Företag som förstår marknadens beteende och förväntningar har direkt ett övertag, säger Andreas Fritz, produktchef på Collector Bank.

300 personer på ledningsnivå, inom både säljande och köpande företag, har fått beskriva hur de ser på e-handelns förutsättningar i Sverige – nu och framgent. E-handel inom B2B är ett område som tidigare inte varit tillnärmelsevis lika väl kartlagt som e-handel från företag som säljer till konsumenter – B2C.

– I rapporten har vi frågat personer som genomför köp för företagens räkning inom segmentet små och medelstora företag, säger Andreas Fritz.
Tre områden är särskilt eftersatta. Sammantaget hör leveransalternativ, betalsätt och kundregistrering till de områden där skillnaden mellan B2C och B2B är som störst

Senaste nytt om e-handel B2B

 

  • Hur ser företag på e-handel? Varför väljer de fortfarande bort det? Vilka lösningar efterfrågar de? Detta och mycket annat kan du, som vill ha svar på hur ditt företag ska utveckla sina digitala säljkanaler, läsa om i rapporten Convert 2017.
    Ladda ner den här

En respondent i undersökningen uttrycker sina förväntningar så här: "Det ska gå fort att logga in, köpa det du ska, samma dag ska det skickas och det ska levereras dagen efter." Citatet är ett exempel på en återkommande önskan om att e-handel ska spara tid jämfört med traditionell handel. De flesta brister som upplevs handlar just om att något tar onödigt mycket tid. Få fraktalternativ, köpupplevelsen och brist på flexibilitet när det gäller leveranstider lyfts fram som tidstjuvar.

Ett område som behöver utvecklas är betalningsalternativen. Det finns helt enkelt fler och smidigare alternativ för privatkonsumenter än för företagskunder. Många företag erbjuder inte e-handel och bland dem som gör det är faktura ofta det enda betalalternativ som erbjuds. Det stämmer inte överens med företagsköparens upplevelser som privatkonsument.

Att det upplevs som krångligt och tidskrävande att registrera sig som kund är också en faktor som gör att man hellre vänder sig till en annan leverantör

En tydlig tendens är att e-handeln på B2C-området driver efterfrågan inom B2B framåt. Genom att erbjuda en smidig köpupplevelse har både renodlade nätbutiker och företag som säljer i flera kanaler förändrat beteende och förväntningar.
– Efterfrågan på e-handel inom B2B är påtaglig. Det gör att det finns en stor potential för renodlade e-handelsaktörer, men också multikanalföretag att ta marknadsandelar inom segmentet, på samma sätt som vi tidigare sett inom B2C, konstaterar Andreas Fritz.

En slutsats att dra av rapporten är att de digitala erbjudandena behöver förbättras och förenklas. Det finns mycket att lära av hur e-handeln på konsumentmarknaden ser ut, men också särskilda förutsättningar som är unika för B2B-företag.
– På kort sikt är e-handeln inte en överlevnadsfråga, men på längre sikt kommer de som lyckas utveckla den digitala affären inom B2B redan nu, att vara de som får ett försprång, avslutar Andreas Fritz.

Hela rapporten – Collector Convert – finns att ladda ner här

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...