Ledarutvecklarna: Vinnare är den som ger medarbetarna vad de behöver

Handeln är ute på en stor förändringsresa. Det ställer stora krav på hela organisationen att utveckla sina kompetenser, inte minst på ledarna som är budbärarna av företagskulturen, mål och delmål, motivation och engagemang. Allt ska ju landa i att mötet med kunden blir så som kunden vill ha det.
Annons:

Detta är ConTra

  • ConTra är ett Talent Management- och konsultföretag inom svensk och internationell företagsledning, ledarskap, sälj- och teamutveckling.
  • Företaget vänder sig till personer i ledande ställning som anser att ledarskap och medarbetarutveckling är en strategisk konkurrensfaktor för företaget.

Läs mer om ConTra här

Risken är mycket stor att vi glömmer bort medarbetarnas kompetensutveckling i jobbet med att digitalisera företaget.

– Då spelar det ingen roll vilka strategier man beslutar om, om man inte har alla medarbetare med sig, här blir ledarskapet avgörande, säger Anni Blomster på konsultföretaget ConTra.

Ohälsa på jobbet är ett allvarligt men välkänt problem, men det faktum att det väldigt ofta beror på dåliga chefer är det färre som vet.

– Undersökningar, bland annat från Arbetsmiljöverket, indikerar att cirka 1,3 miljoner anställda i Sverige säger att de mår dåligt och en stor del på grund av bristande ledarskap. Så ska det ju inte vara, säger Claes Linusson.

Han är grundare och vd för ConTra, ett Talent Management- och konsultföretag inom företagsledning, ledarskap, sälj- och teamutveckling. Med erfarenhet som vd och i andra ledande befattningar inom såväl retail som IT och management har han genom åren samlat på sig erfarenheter och kunskaper som han nu delar med sig av, framför allt till svenska och andra nordiska retailföretag.

– Det som medarbetare egentligen bara efterfrågar är att chefen ska vara närvarande, stödjande och prioriterande, så nu är det dags för fler ledare att kliva fram och aktivt stödja sina medarbetare, säger Claes Linusson.

Att involvera sina medarbetare är en av ledarnas viktigaste uppgifter enligt Anni Blomster, konsult på ConTra. Hon har också arbetat i ledande roller inom olika retailföretag under många år och har varit med på inte mindre än fyra turnaround-resor.

– Min erfarenhet är att ju mer man involverar medarbetarna i omställningsarbetet, desto större engagemang skapas och desto större chans har man att lyckas, säger Anni Blomster. Medarbetaren är central i hela den utveckling som just nu sker i handeln.

– Servicen håller generellt för låg nivå i butikerna i dag. Det finns kedjor som gör ett fantastiskt jobb men alltför många har ett undermåligt kundbemötande. Här krävs krafttag för att skapa något som får kunden att vilja komma tillbaka, säger hon.

– Det framgångsrika kundmötet grundläggs redan i ägardirektivet, lägger Claes Linusson till.

– Och för att få ett hållbart, långsiktigt och intressant kundmöte så måste den röda tråden vara obruten från styrelse och ledningsgrupp till den säljare som möter kunden.

Att skicka säljarna på en utbildning eller inspirationsdag är inte tillräckligt. Glöm att en Kick-off löser problem kring företagskultur eller ett bättre kundmöte. Som ledare måste du bygga på ditt ledarskap varje dag, vara på plats och stödja dina medarbetare. Om du ”inte har tid” med det, då prioriterar du fel som ledare!

– Ledare och säljare måste synka sig och ledarna ska kunna serva säljarna med det de behöver i säljteknik och för att hålla engagemanget uppe för varje kund de möter i butiken, varje dag, hela veckan, hela månaden och hela året, säger Claes Linusson. – Chefens roll är att motivera medarbetarna, utveckla deras kompetens och serva dem med allt de behöver för att prestera.

 

Men eftersom omvärlden förändras snabbt måste man uppdatera kompetensen i företaget.

– Vi ser att det behövs ett värderingsstyrt ledarskap i högre utsträckning än tidigare eftersom många beslut behöver tas snabbt och det kommer inte finnas tid till att kanalisera frågorna uppåt i organisationen, säger Anni Blomster.

Talent Management ska var en ständigt pågående kompetensutvecklingsprocess för att utveckla medarbetarna så att de bidrar till sin egen och företagets utveckling.

– Kompetensplanen måste revideras regelbundet eller om något förändras i branschen eller i företaget, påpekar Claes Linusson.

– Kompetensutveckling är en strategisk fråga för företaget, beslutet måste tas och styras från ledningsgruppen. Och se kompetensutveckling långsiktigt. En enstaka kurs eller föreläsning i ledarskap eller sälj ger väldigt lite, menar han.

Även om det sker en omfattande transformering inom handeln på grund av digitaliseringen så kommer butikerna finnas kvar. Men kundmötet blir allt viktigare vilket gör att medarbetarens roll blir än mer central för företagets framgång.

– Bygg en lärande organisation, där ledarskapet synkas med självledarskap och Talent Management, är Claes Linussons och Anni Blomsters budskap.

Lyssna mer på Claes Linusson och Anni Blomster i Ledarpodden – ett samarbete mellan tidningen Market och ConTra, här får du många bra tips! Lyssna på första avsnittet här.

 

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...