Ledarutvecklarna: ”Delaktighet skapar engagemang hos dina medarbetare”

Medarbetarna har en nyckelroll i handeln. Men utan motivation får man inget engagemang. ”Det är ledningens fel om medarbetarna inte känner engagemang, då måste du som chef gå till ditt eget ledarskap och se vad du behöver utveckla”, säger Claes Linusson på ConTra.
Text: Thomas Karlsson
Annons:

Detta är ConTra

  • ConTra är ett Talent Management- och konsultföretag inom svensk och internationell företagsledning, ledarskap, sälj- och teamutveckling.
  • Företaget vänder sig till personer i ledande ställning som anser att ledarskap och medarbetarutveckling är en strategisk konkurrensfaktor för företaget.

Läs mer om ConTra här

För ett par år sedan publicerades en undersökning som visar att engagemang på företag i genomsnitt bara är runt 15 procent. Sju av tio bara ”går till jobbet” och 15 procent till och med motarbetar företagets mål.

– Det är väldigt låga siffror. Att åttiofem procent inte har ett engagemang betyder ju att det finns en jättestor potential till förbättring i de flesta företag, säger Anni Blomster och fortsätter:

– Allt hänger ju ihop. Har man ingen motivation så får man inget engagemang heller.

Anni Blomster är seniorkonsult och Claes Linusson är grundare och vd för ConTra, ett Talent Management- och konsultföretag inom företagsledning, ledarskap, sälj- och teamutveckling.

De har sållat ut ett antal faktorer som är viktiga för att leda ett handelsföretag framgångsrikt i den rådande transformationen, där att skapa motivation och engagemang är en.

– Människor som är engagerade tror på att det de uträttar är viktig och betydande. Och ju fler människor som har ett engagemang i företaget desto större energi genereras, säger Claes Linusson.

– Men man kan aldrig motivera någon annan. Motivation är en inre drivkraft/motor som varje individ styr och har ansvar för, säger Anni Blomster och fortsätter:

– Som ledare är min egen motivation och utveckling betydelsefull för medarbetarnas motivation och utveckling eftersom man alltid är en frontfigur. Därför är det extra viktigt att se till att din egen attityd är på topp!

Ofta märker man redan på stämningen i teamet/företaget om det finns ett engagemang eller inte.

– Man ska inte underskatta att stämningen direkt smittar av sig på kunderna. Det skapas massor av positiv energi i butiker med engagerad personal. Det tar kunderna med sig när de lämnar butiken, säger Anni Blomster.

– Ett stort engagemang kännetecknas av att man hellre ser lösningar än problem. Man samverkar med sina kollegor och ger det lilla extra för att skapa störst nöjdhet hos både sig själv, sina kollegor och inte minst för kunderna. 

Men för att skapa engagemang krävs att man ger medarbetarna motivation. Och det är en viktig uppgift för dagens ledare.

– Vi gillar ordet mod, och tycker att det borde finnas fler modiga ledare, säger Claes Linusson och ger några exempel:

  • Mod hos ledarna att lita mer på sina medarbetare. 
  • Mod att våga testa nya saker, i synnerhet idag när allt går så snabbt.
  • Mod att kliva utanför sin komfortzon utan rädsla att göra fel utan snarare hoppas på att få stöd i gruppen.

– Allt det lägger grunden för att öka motivationen och engagemanget hos medarbetarna, som ledaren gör så gör medarbetarna, alltså modiga ledare ger modiga medarbetare, säger han.

Claes Linusson och Anni Blomster ger några råd för att skapa motivation och engagemang.

– ”Servant leadership” innebär att serva medarbetarna med kunskap och engagemang. Om medarbetarna känner att jag som ledare bryr mig och kontinuerligt lyfter deras kunskaper och engagemang så utför de sina olika arbetsuppgifter bättre och bättre. Då uppstår ju en win-win situation, säger Claes Linusson.

– Mitt råd är att involvera många medarbetare från olika avdelningar redan i affärsplanearbetet. Att redan i ett tidigt skede få med så många synpunkter och synvinklar som möjligt stärker arbetet och planen, säger Anni Blomster.

– Få alla medarbetare att förstå sin del i helheten, hur allas enskilda arbete bidrar till den stora bilden. Vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit.

Lyssna mer på Claes Linusson och Anni Blomster i Ledarpodden – ett samarbete mellan tidningen Market och ConTra, här får du många bra tips!

Samma ämne:
Annons:

Nyheter

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...