Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Försäljning

Granskning: Så gick Coop 2019 – ladda ner listan företag för företag

Publicerad: 20 april 2020, 07:32

Foto: Pelle Sundvall

Coops köp av Netto lyfte försäljningen med över 2,5 miljarder kronor 2019. Samtidigt blev det ekonomiska utfallet betydligt sämre än året innan. Här kan du se hur det gick för de 13 största företagen inom Coop.


Ämnen i artikeln:

LivsmedelEkonomiCoop

Tomas Sjölander, vd för Coop Värmland.

Ladda ner listan – ekonomisk utveckling för 13 företag inom Coop

Markets granskning av de 13 omsättningsmässigt största detaljhandelsdrivande bolagen och föreningarna inom Coop avslöjar att försäljningen alltså steg med drygt 2,5 miljarder kronor eller 6,6 procent jämfört med 2018.

Coops sammanlagt höga tillväxt berodde främst på den gigantiska affären vid halvårsskiftet.

– ”Netto-butikerna” svarade för huvuddelen av vår säljökning, säger vd Christian Wijkström om Coop Butiker och Stormarknaders (CBS) köp av den lågprisprofilerade konkurrenten.

Läs mer: Susan Berzelius: Franchisedrivna butiker kan skapa relevans – och svarta siffror

CBS lyft uppgick enligt huvudägaren KF:s årsredovisning till över 2,2 miljarder kronor (14,1 procent).

Men enligt Christian Wijkström förbättrades även den jämförbara försäljningen i det befintliga beståndet.

– Vi ligger strax under dagligvaruhandelns index och det är starkt givet att vi sänkte priserna så mycket.

Hur förklarar du nivån i identiska butiker?

– Jag tycker att vårt vardagshandelserbjudande är bättre än marknadsledarens. Vi har fräscha butiker, lägre priser och bättre kundmöten än tidigare. Nöjd kund-index har förbättrats och vi får fler rekommendationer. I dag är Coop mer relevant för kunder och medlemmar. Det gör att vi tar marknadsandelar i bland annat Stockholmsområdet. Vi jobbar hårt för att göra det på fler platser i landet och har börjat att se det i år, säger Christian Wijkström.

Läs mer: Thomas Ohlén: Coop spänner musklerna – men flera motlut återstår innan målet

Coop Butiker och Stormarknaders rörelseresultat försämrades dock med 200 miljoner kronor i fjol.

Prisoffensiven pekas ut som huvudförklaringen.

– Vi investerade 150 miljoner kronor i pris för att bli just mer relevanta och vi satsar mycket online för att ha det främsta omnikanalerbjudandet i branschen.

Hur ser du på lönsamheten framöver?

– Rörelseförlusten 2019 var enligt planen. Lönsamheten i jämförbara butiker tickar och går. Det driver fram ett positivt kassaflöde för CBS, säger Christian Wijkström.

Resultatförsämringen 2019 var väntad och enligt plan, säger Christian Wijkström, vd för Coop Butiker och Stomarknader.

Federationens omsättningsmässigt två största föreningar hade den högsta tillväxten i kronor efter CBS.

Coop Nords försäljning steg med 110 miljoner.

– Vi har stärkt vår position, säger vd Thomas Johansson och hänvisar bland annat till invigda och ombyggda butiker.

Coop Väst växte med 57 miljoner kronor i fjol och kom därmed upp i nära 5,5 miljarder kronor.

Läs mer: Här går Coop på offensiven – med fler butiker: ”Lägena är attraktiva”

Tre butiker etablerades: Coop Mellerud, Coop Kongahälla och Coop Partille.

– Alla har en mycket fin utveckling och har stärkt vår marknadsposition, säger vd Ronnie Wångdahl.

Samtidigt bygger Coop Väst ut sin e-handel och i år installeras ett flertal hämtskåp inom ramen för konceptet Coop Hämta.

– Online är en väldigt viktig del av omnikanalerbjudandet. Nu plockar vi beställningar i sex av våra butiker.

Rörelseresultatet sjönk till -35,6 miljoner kronor på grund av investeringar på 147 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev emellertid 82 miljoner kronor efter en utdelning från delägda Grensemat på 113 miljoner kronor.

– Men rörelseförlusten var kalkylerad. Vi har en mycket stark ekonomi. Vi kan och ska fortsätta att satsa, säger Ronnie Wångdahl och hänvisar till soliditeten på 71 procent.

Årsredovisningen för Coop Värmland visar att den totala nettoomsättningen steg med 1,1 procent förra året och därmed kom koncernen upp i knappt 3,1 miljarder kronor.

– Det är positivt, säger vd Tomas Sjölander.

Rörelseresultatet försämrades till -53 miljoner kronor.

– Förklaringen är främst att investeringarna i våra större butiker ännu inte gett full effekt, kostnader för rivning och sanering på Tullholmsområdet i Karlstad och ökade kostnader till Coop Sverige.

Planen är att Coop Värmland ska köpa de sex ”Netto-butikerna” i området av CBS.

– Vi är i den unika positionen att vi har två starka varumärken i Pekås och Coop att välja bland. Förhandlingar pågår och butikerna beräknas vara omställda senare delen av året, säger Tomas Sjölander.

Coop Mitts försäljning minskade med 0,5 procent jämfört med 2018 och därmed stannade den på knappt tre miljarder kronor.

– 2019 präglades av stora prisinvesteringar för att öka medlemsnyttan och det drev försäljningsvolymerna, säger nya vd:n Meta Persdotter.

Rörelseförlusten steg till drygt 51 miljoner kronor medan resultatet efter finansnetto minskade till 32 miljoner kronor.

– Resultatet är enligt förväntningarna och speglar framtidssatsningarna i fysiska butiker, online och i pris.

”Vi ska satsa för att stärka kundnyttan”, säger Meta Persdotter, vd för Coop Mitt om framtidsplanerna.

Du tillträdde 1 november i fjol. Hur ser du på framtiden?

– Coop Mitt har en stabil finansiell grund och vi ska satsa för att stärka kundnyttan. Januari-februari rekryterade vi fler kunder och volymerna fortsatte uppåt, säger Meta Persdotter.

Coop Norrbotten fick nöja sig med en tillväxt på 0,3 procent trots att butiker etablerades i Luleå och Piteå.

Därmed blev utfallet knappt 2,7 miljarder kronor.

– Befolkningen minskar i länet så det är svårt att hålla volymerna uppe. Men min bedömning är att vi har försvarat vår höga marknadsandel, säger vd Peter Fjällborg.

Rörelseresultatet steg med 30 miljoner kronor till 79 miljoner kronor.

– Vi håller i kostnaderna och har blivit lite bättre överallt.

I somras sålde Coop Norrbotten handelsplatsen Storheden i Luleå, vilket gav en positiv påverkan på resultatet.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 266 miljoner kronor efter sommarens försäljning av handelsplatsen Storheden i Luleå.

Soliditeten på 74,4 procent visar ett ekonomin är stark.

– Vi investerade 118 miljoner kronor i fjol och fortsätter den offensiva satsningen, säger Peter Fjällborg.

Läs mer: Coop släpper Storheden – till hemlig köpare: ”Kan säga att vi får bra betalt”

Kf Götas nettoomsättning sjönk med 0,9 procent till drygt 1,8 miljarder kronor och främsta förklaringen är starten på 2019.

– Vi ställde om 19 butiker och avvecklade butiken i Dalbo i Växjö, säger vd Jerry Svennerlind.

Andra halvåret blev successivt betydligt bättre enligt föreningen.

– Vi har gått in starkt i 2020 och hade en fin utveckling redan innan den ”bunkring” som många butiker har upplevt.

Kf Götas rörelseförlust steg till 13 miljoner kronor på grund av investeringar och den lägre omsättningen.

Nettovinsten blev 29 miljoner kronor tack vare en fastighetsförsäljning.

– Men vi har en god kostnadskontroll och jag bedömer att årets rörelseresultat blir bättre, säger Jerry Svennerlind.

Coop Kristianstad Blekinge placerade sig i tillväxttoppen inom Coop med en uppgång på exakt sex procent mellan 2018 och 2019.

Många butiker inom Coop Kristianstad Blekinge vände en svag start till en mer positiv trend under 2019, enligt vd Martin Runquist.

Därmed kom föreningen upp i 976 miljoner kronor.

– Framför allt beror det på att vi ökade antalet butiker från 18 till 20, säger nya vd:n Martin Runquist om etableringen av Stora Coop Flygstaden i Eslöv i mars och fusionen med den lilla föreningen i Kågeröd i november.

Året inleddes svagt för CKB enligt Martin Runquist.

– Försäljningen låg långt under index men många butiker förbättrade trenden och växte i takt med marknaden eller mer andra halvåret.

Däremot visar årsredovisningen att rörelseförlusten steg till 22 miljoner kronor.

– Resultatet är inte tillfredsställande men det var heller inte väntat. Satsningar på nya butiker, fusioner och omlokaliseringar kostar. Dessa ska ge bra effekt över tid. Det finns mer att göra på kostnadssidan men fokus är på försäljning och tillväxt, säger Martin Runquist.

Coop Gotland växte mest inom hela Coop 2018 och nådde en försäljningstillväxt på hela 9,3 procent då.

2019 ökade föreningen omsättningen med exakt tre procent till 462 miljoner kronor.

Coop Gotland växer trots minskat befolkningsunderlag, konstaterar vd Carl-Johan Stålhammar.

– Gotland har ingen befolkningstillväxt och att vi ändå växer så mycket är jag väldigt stolt över. Men vi är lokala och personliga, lyssnar på kunder och medlemmar och vågar att sticka ut, säger vd Carl-Johan Stålhammar.

Stora Coop i Visby och Coop-butikerna i Slite och Hemse hade den främsta jämförbara utvecklingen.

– De bidrar starkt till att vi tar marknadsandelar på ön.

Rörelseresultatet sjönk till 400 000 kronor.

– Vi bygger ut i Klintehamn och tar kostnaderna direkt. Dessutom är konkurrensen hård med totalt 27 butiker. Därmed trycks priserna och marginalerna ned, säger Carl-Johan Stålhammar.

Coop Varberg fortsätter att sticka ut inom Coop och trots starka jämförelsetal från den heta sommaren 2018 dirigerade vd Göran Borg föreningen till 3,8-procentig tillväxt.

– Ökningen beror mycket på att vi agerar som handlare, är aktiva i kommunen och föreningslivet och tävlingsinriktade.

Coop Varberg, med vd Göran Borg, ökade både försäljning och resultat under 2019.

Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare – till fem procent.

– Vi har ett lågt kampanjtryck och satsar på kvalitet, färskvaror och trevligt bemötande i våra tre butiker. Dessutom har vi utbildat personalen och jobbar hårt med bruttovinsten och att hålla svinnet nere, säger Göran Borg.

Coop Oskarshamns nettoomsättning sjönk med 0,9 procent till 433 miljoner kronor.

– Tappet kom första halvåret när allt verkade ha stannat upp i avvaktan på den planerade och sedan avblåsta fusionen med Kf Göta, säger nya vd:n Richard Hedsand.

Rörelseförlusten steg parallellt till hela 11,9 miljoner kronor.

– Jag kom in i slutet av augusti och första åtgärden var att vässa driften i butikerna, skapa säljtryck och få bukt med de alldeles för höga kostnaderna.

Sista kvartalet på året blev bättre för Coop Oskarshamn.

– Vi har fått en betydligt bättre start på året och har som mål att prestera ett nollresultat, säger Richard Hedsand.

Richard Hedsand tillträdde som vd för Coop Oskarshamn i augusti förra året. ”Första åtgärden var att vässa driften.”

Coop Karlshamn förbättrade försäljningen med 1,9 procent till 225 miljoner kronor och takten var därmed betydligt lägre än året innan.

Huvudförklaringen var ny konkurrens.

– Försäljningen var ”dopad” 2018 så vi räknade med att försäljningen skulle minska men tappet blev lägre än prognosen, säger nya vd:n Peter Berggren.

Rörelseförlusten sjönk till 2,6 miljoner kronor.

– Det är långt ifrån vad vi strävar efter. Därför jobbar vi med ett besparingspaket. Vi ska i första hand öka samarbetet med andra föreningar för att minska kostnaderna.

Du tillträdde i september. Hur ser du på framtiden för Coop Karlshamn?

– Vi behöver få upp omsättningen och det har vi en plan för. Vi har fräscha butiker, bra drift och har förstärkt kundupplevelsen och kundmötet, säger Peter Berggren.

Thomas Ohlén

Reporter

thomas.ohlen@bonniernews.se

Ämnen i artikeln:

LivsmedelEkonomiCoop

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News