torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Finansiella rapporter

Trögt för Bokusgruppen som drar åt svångremmen: ”Fortsatt utmanande läge”

Publicerad: 16 februari 2023, 07:20

Foto: Daniel Norman

Bokusgruppen redovisar minskad omsättning och sämre rörelseresultat för både fjärde kvartalet och helåret 2022. Nu sjösätts ett kostnadsbesparingsprogram.

Ämnen i artikeln:

BokusAkademibokhandeln

Mikael Sydner

mikael.sydner@bonniernews.se


Företagets omsättning minskade med 3,5 procent till 618,7 miljoner kronor under fjärde kvartalet.

Bruttomarginalen ökade dock från 42,6 till 43,6 procent. Samtidigt sjönk rörelseresultatet (ebita) från 108,8 miljoner kronor till 75 miljoner.

För helåret minskade omsättningen med 2,4 procent till 1 822 miljoner kronor medan ebita minskade från 124,1 till 94,4 miljoner.

Det framgår av Bokusgruppens bokslutskommuniké.

”Minskad köpkraft hos våra kunder samt intrimningsproblem med den nya konsumentlogistiken hade negativ påverkan på koncernens omsättning i det fjärde kvartalet. Olyckligt nog påverkades den viktiga julhandeln delvis av detta”, skriver vd Maria Edsman i en kommentar till rapporten.

Omsättningen i butik minskade med 2,3 procent under kvartalet.

”Glädjande nog var dock butiksförsäljningen stark för helåret och ökade med 3,9 procent. Med stort fokus på att optimera konsumentpriserna lyckades vi till viss del kompensera för försäljningstappet och öka bruttomarginalerna i samtliga segment, både i fjärde kvartalet och på helårsbasis”, säger Maria Edsman.

Hon konstaterar vidare att inflationen har drivit upp kostnaderna mer än beräknat. Detta har delvis parerats med höjda konsumentpriser.

”Den samlade kostnadsbilden har dock ökat för mycket. Ebita-marginalen justerat för jämförelsestörande poster uppgick till fyra procent för helåret, en bit under vårt mål om sex procent.”

Därför initieras nu ett kostnadsbesparingsprogram.

”Det innebär reducerad bemanning på våra kontor och i butik, färre konsulter, minskade marknadsföringskostnader och en allmän kostnadsöversyn i hela koncernen. Fackliga förhandlingar är inledda och en omstruktureringskostnad på 8,2 miljoner har belastat resultatet i fjärde kvartalet”, skriver Maria Edsman vidare.

”Vi ser ett fortsatt utmanande läge med minskad köpkraft hos våra kunder kombinerat med fortsatt ökade kostnader såsom indexhöjningar av butikshyror samt höga elpriser. Vi kommer att fortsätta justera våra konsumentpriser på ett sätt som gör att vi fortsätter vara relevanta för våra kunder och samtidigt, så långt som möjligt, får täckning för våra ökade kostnader.”

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev