lördag23 september

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Finansiella rapporter

NA-KD redovisade 80 miljoner för hög omsättning – tvingas ändra resultatet retroaktivt

Publicerad: 9 augusti 2022, 11:25

NA-KD:s minusresultat från 2020 visar sig nu vara ännu sämre än vad som tidigare varit känt.

2021 slutade med över en halv miljard kronor i förlust för NA-KD. Bolaget ändrar samtidigt fjolårets resultat retroaktivt, efter att man upptäckt en miss i redovisningen.

Ämnen i artikeln:

Na-kd

Monika Nilsson Lysell

monika.nilsson@bonniernews.se


Som väntat slutade 2021 med en jätteförlust för klädföretaget NA-KD. Enligt årsredovisningen ökade rörelseförlusten till - 484 miljoner kronor, från - 149 miljoner kronor 2020.

Jämförelsen med 2020 kompliceras av ett redovisningsfel som upptäckts, och nu rättats retroaktivt. NA-KD har tidigare presenterat ett rörelseresultat på - 97 miljoner kronor för 2020. Nu står det klart att rörelseresultatet var 52 miljoner sämre än vad som tidigare kommunicerats.

Felet förklaras i årsredovisningen med att en returreserv inte hade bokats upp, vilket innebar att handelsvarorna var för högt redovisade 2020. Den nettoomsättning på 1 952 miljoner kronor som tidigare redovisats var 80 miljoner kronor för hög och justeras retroaktivt ned till 1 871 miljoner kronor. 

Market har ställt frågor till NA-KD om felet, men bolaget avböjer att ställa upp på en intervju och hänvisar till informationen i årsredovisningen. Market har också sökt styrelseordförande Magnus Emilson. 

Så påverkar felberäkningen NA-KD:s resultat för 2020

Full returreserv hade inte bokats upp. Som en följd av det redovisades handelsvaror till för högt värde, vilket i sin tur resulterade i ett för högt rörelseresultat. 

Nettoomsättningen 2020 har justerats ned 81 miljoner kronor retroaktivt, från 1 952 miljoner kronor till 1 871 miljoner kronor. 

Rörelseresultatet 2020 justeras ned 52 miljoner kronor, från minus 97 miljoner kronor till minus 149 miljoner kronor. 

I årsredovisningen beskrivs 2021 som ännu ett utmanande år, där försenade leveranser lett till utebliven försäljning, och ökade fraktpriser påverkat marginalerna. Under 2021 tog bolaget in 526 miljoner kronor genom nyemissioner. 

För att täcka den ökade förlusten i klädföretaget, har NA-KD i år tagit in ytterligare drygt 250 miljoner i nytt kapital från sina ägare, och tecknat en lånefacilitet om drygt 400 miljoner kronor med det amerikanska riskkapitalbolaget Triplepoint. 

I samband med det nya lånet, har SEB dragit tillbaka en checkräkningskredit på 200 miljoner kronor. Enligt årsredovisningen kunde ”samsyn kring lånefinansiering, och därmed fortsatt samarbete” mellan NA-KD och SEB inte uppnås. 

Med hänvisning till banksekretessen avböjer SEB att kommentera uppgiften. 

I en intervju med Dagens industri säger vd Oscar von Konow att bolaget nu ska fokusera på mode för kvinnor, och pausa satsningar på barn och inredning. 

En annan åtgärd för att få ekonomin i balans, som nya vd:n Oscar von Konow lyft fram i en tidigare intervju med Market, är en ”extraordinär lagernedskrivning”. 

”I resultatet för 2021 ingår ett antal kostnader med engångseffekter där utökad lagernedskrivning är den största drivaren” skriver NA-KD i årsredovisningen. Rörelsens kostnader för handelsvaror ökade från 890 miljoner kronor 2020 till 1 275 miljoner kronor 2021. Här ingår en inkurans om 84 miljoner kronor. 

”Sammantaget, med de prognoser bolaget upprättat och den finansiering som nu säkrats såväl via ägare som via lån bedömer bolaget att det finns förutsättningar för fortsatt drift” skriver NA-KD i årsredovisningen. 

2021 omsatte NA-KD 2 299 miljoner kronor, en ökning med 23 procent jämfört med 2020.

LÄS MER: Chefsflykten, miljardraset och vinsten som försvann – den nakna sanningen om NA-KD  

 

NA-KD i siffror

Avser Nakdcom One World AB 2021 (2020), belopp i mkr.

 

Nettoomsättning: 2 299 (1 871)

Rörelseresultat (EBIT): -484 (-149)

Resultat efter finansiella poster: -537 (-186)

Nettoresultat: -543 (-151)

Antal anställda: 302 (245)

 

Största ägare 2021 (2020)

■ Partech Growth FPCI 19,5 (21,4).

■ Northzone VII L.P. 17,5 (20,0).

■ Eequity III 9,6 (10,9).

■ Jartsi Holding AB 10,1 (9,7).

 

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på detaljhandeln

Välj nyhetsbrev