Om Market

Market är den ledande informationstjänsten för beslutsfattare och medarbetare inom detaljhandeln. Vi håller koll på allt som händer, när det händer.

Vi gräver och granskar. Vi gör undersökningar och studier. Vi ställer de jobbiga frågorna. Vi analyserar på bredden och på tvären. Vi tar tempen på detaljhandeln generellt och på specifika branscher. Vi letar samband, identifierar trender och reder ut varför det händer och vilka konsekvenser det får.

Vi gör det för att du ska veta allt du behöver för att göra ett ännu bättre jobb och kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Vi gör det för att du ska få koll på allt som händer, när det händer - förhoppningsvis redan innan det hänt.

Det är vår mission, vårt existensberättigande och vi älskar det.

Det är inget nytt, det har vi gjort sedan 2006. I och med laseringen av nya Market.se ser du första resultatet av vårt utvecklingsarbete. Det är steg i vår strävan att ständigt kunna erbjuda er ännu bättre och mer tillgänglig information om vad som händer och är på gång inom detaljhandeln.

Välkommen,

Marit Nordqvist
Chefredaktör

 

Market ges ut av Hakon Media AB, 556923-9519.
För dig som ännu inte använder våra tjänster och vill veta mer, klicka här.
 

Vill du annonsera i Market?

Hämta vår prislista här. Eller kontakta anna-mari.klaavuniemi@hakonmedia.se, 08-728 24 31, för mer information.