Foto: Bigstock

Tio konsumenttrender som formar handeln

Vilka är de globala konsumenttrenderna som formar handeln just nu? Här är Euromonitor Internationals ”Top 10 consumer trends 2017”.
Text: Kalle Östgren

Konsumenterna är mer digitala, äldre, mer nervösa, otåliga och hälsofokuserade än någonsin.

Här är Euromonitor Internationals ”Top 10 consumer trends 2017”:

1: Pigga och köpstarka äldre.
2017 kommer nästan var fjärde människa på jorden att vara över 50 år gammal, en rekordstor andel – och rekordpigg. Dagens konsumenter i övre medelåldern är en snabbväxande, produktiv och köpstark konsumentgrupp med allt större inflytande och med stort intresse av hälsorelaterade produkter. Begreppet ”Midorexia” är hett och betecknar äldre konsumenter som agerar mycket ”yngre” än sin verkliga ålder.

2: Barnen bakom många köpbeslut.
Dagens livs- och familjemönster formar barnen till konsumenter i allt tidigare ålder. Det beror dels på att barn i dag är helt digitala i mycket unga år, men dels också på att båda föräldrarna förvärvsarbetar hårt i de flesta familjer och är beredda att betala för bekvämlighet och hjälp att spara tid för att få ihop livspusslet. Föräldrar söker också bekräftelse från sina barn i inköp av allt från kläder och hemelektronik till bilar. En av USA:s största kedjor utrycker det så här: ”Target´s future will be decided by kids.”

3: Det unika, egna och lilla extra.
För dagens konsumenter blir massproducerade varor allt mer ointressanta. Nätet har öppnat möjligheten för ”extraordinary consumers” att diskutera, hitta och köpa unika, exotiska, ovanliga och skräddarsydda produkter.

4: Den otåliga kunden.
2017 är shoppingen snabbare och konsumenterna otåligare än någonsin och nätet, med allt snabbare leveranser, formar attityderna till vad som kallas ”IWWIWWIWI –“I want what I want when I want it”. Sara Rutson, globalt säljansvarig hos Net-a-Porter: ”Våra psyken har förändrats. Allt handlar om omedelbarhet”.

5: Längtan efter det äkta.
Äkthet är en egenskap som blir allt viktigare hos dagens konsumenter, i allt från butiker, matvaror, kläder och varumärken till restauranger och mediakonsumtion. Därför är det ingen tillfällighet att en färsk studie har identifierat ”autenticitet” som nyckelbegreppet för att sälja varor på Ebay.

6: Flytande identiteter.
Själva begreppet identitet utmanas och omformas. Spänningen mellan det globala och lokala ökar, konsumtionslandskapets gränser börjar suddas ut samtidigt som nationsgränser utmanas av flyktingkriser, globala varumärken och nätets internationella köpmönster. Konsumenternas syn på identitet har bliv mer töjbar och handeln måste fråga sig vilka deras kunder i dag egentligen är. Ett tecken i tiden: I slutet av förra året mailade Airbnb till sina medlemmar att de måste deklarera att de är ”fördomsfria” för att få fortsätta hyra ut.

7: Gör det till mitt!
I dag inser vi att även industriellt producerade produkter kan individanpassas, åtmistone delvis. Konsumenterna kräver det och när producenternas insikt i och möjligheter att lära sig om sina kunder ökar snabbt, via lojalitetsprogram, köpmönster och nätstudier, växer också möjligheterna. Vid horisonten: 3D-printing.

8: Växande eftermarknad.
En viktig trend 2017 är att kunderna förväntar sig allt mer efter köpet. Eftermarknaden, med service, support och rådgivning, blir en allt viktigare del av erbjudandet – när produkterna blir allt mer avancerade och uppkopplade.

9: Integritet och säkerhet.
Dagens konsumenter ”cocoonar” – också mobilt – och oroar sig över nätsäkerhet, it-läckor och globala säkerhetsrisker. Konsumenternas krav på säkerhet växer i styrka men också i omfång; från krav på att varumärken är säkra för till exempel direkta intrång via nätet till att de också tar ansvar för långsiktiga risker som klimatförändringar.

10: Hälsa som statussymbol.
Önskan att vara vältränad och utstråla hälsa är global. Konsumenterna söker inte bara hälsoeffekterna i gymmet och träningsspåret, utan också i matbutiken och klädhyllan. Konsumtion av varor är inte längre den främsta statussymbolen, det viktiga i dag är att prioritera träning, att ha tid och utstråla hälsa.

Annons:
Annons:
Annons:
Loading...